Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Doręczenie pozwanemu pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony praw

Doręczenie pozwanemu pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony praw

Procedura omawia doręczenie pozwanemu pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony praw.

Krok: potrzeba doręczenia pozwanemu pozwu

Co do zasady pozew podlega doręczeniu na zarządzenie przewodniczącego wraz z zobowiązaniem do złożenia odpowiedzi na pozew w wyznaczonym terminie (art. 2051 § 1 k.p.c.).

Pozew może także podlegać doręczeniu wraz z wydanym w sprawie nakazem zapłaty (art. 4802 § 3 k.p.c.).

Krok: potrzeba doręczenia pozwanemu innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony praw

Do innych niż pozew pism procesowych, wywołujących potrzebę podjęcia obrony praw, należy zaliczyć inne pisma wszczynające postępowanie (np. wniosek o zawezwanie do próby ugodowej, wniosek o udzielenie zabezpieczenia).

Podobnie jak na gruncie art. 143 k.p.c. przyjąć należy, że art. 1391 k.p.c. będzie miał zastosowanie także, gdy pozwanemu podlega pismo sądowe, jak orzeczenie lub zawiadomienie o posiedzeniu (por. K. Weitz [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. I, Postępowanie rozpoznawcze, red. T. Ereciński, wyd. 4, s. 686 (uwagi do art. 143 k.p.c.)).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację