Doręczenia w sprawie o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego... - OpenLEX

Piaskowska Olga Maria, Doręczenia w sprawie o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 30 listopada 2020 r.
Autorzy:

Doręczenia w sprawie o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia

Doręczenia w sprawie o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia

Doręczenia w sprawie o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia

Doręczenia w sprawie o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia Policja lub Żandarmeria Wojskowa Policja lub Żandarmeria Wojskowa czy zastano adresata pod wskazanym adresem? doręczenie pisma adresatowi w terminie 7 dni ustalenie, czy adresat zamieszkuje pod wskazanym adresem sąd opiekuńczy sąd opiekuńczy zwrócenie korespondencji wraz z informacją umieszczenie zawiadomienia możliwy przebieg postępowania nieskuteczne doręczenie potrzeba doręczenia i zapewnienia sprawności postępowania czy z ustaleń wynika, że adresat zamieszkuje pod wskazanym adresem? przekazanie zlecenia doręczenia Policji lub Żandarmerii Wojskowej nie tak tak nie

Krok: potrzeba doręczenia i zapewnienia sprawności postępowania

Zob. przebieg postępowania oraz komentarze zamieszczone w schemacie:

Postępowanie o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia {spc/kpc.a560(2).01}

Postępowanie apelacyjne w sprawie o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia {spc/kpc.a560(12).01}

Krok: przekazanie zlecenia doręczenia Policji lub Żandarmerii Wojskowej

Stosownie do art. 5606 § 1 k.p.c., jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia szybkości postępowania, sąd może dokonywać doręczeń przez Policję lub Żandarmerię Wojskową.

Celem tego przepisu, będącego - w kontekście zasad doręczeń obowiązujących w postępowaniu cywilnym - przepisem szczególnym jest zapewnienie sprawności i szybkości doręczenia korespondencji w sprawach objętych regulacją działu Ia.

Z uwagi na fakt, że przepisy tego działu przewidują, iż zakończenie sprawy zarówno w pierwszej, jak i drugiej instancji powinno zakończyć się w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku, sprawne doręczenie korespondencji jest kwestią kluczową. Doręczenie korespondencji na ogólnych zasadach może bowiem w niektórych sytuacjach przekroczyć czas, w którym sprawa powinna zostać rozpoznana.