Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2019 r.
Autor:

Dopuszczalność różnicowania wpłat dodatkowych do PPK

Dopuszczalność różnicowania wpłat dodatkowych do PPK

Dopuszczalność różnicowania wpłat dodatkowych do PPK

Podmiot zatrudniający może zadeklarować w umowie o zarządzanie PPK dokonywanie wpłaty dodatkowej w wysokości do 2,5% wynagrodzenia, wówczas uczestnik PPK może również zdecydować o opłacaniu składki dodatkowej w wysokości 2% wynagrodzenia. Wpłata dodatkowa może być różnicowana lecz tutaj podmiot zatrudniający nie ma pełnej swobody w określaniu kryterium, na podstawie których będzie się odbywało różnicowanie.

Krok: Analiza możliwości opłacania wpłaty dodatkowej na PPK

Finasowanie składki dodatkowej jest dodatkowym obciążeniem do budżetu wynagrodzeń, tak więc nie każdy podmiot zatrudniający będzie mógł sobie pozwolić na odprowadzanie dodatkowej wpłaty na rzecz osób zatrudnionych.

Krok: Czy została podjęta decyzja o finansowaniu wpłaty dodatkowej?

Podmiot zatrudniający powinien podjąć decyzję, o tym czy będzie finansował dodatkową wpłatę do PPK, uwzględniając stan zatrudnienia oraz swoje możliwości finansowe. Jeśli podmiot zatrudniający chce finansować składkę dodatkową ale ma ograniczone możliwości finansowe może podjąć decyzję o odprowadzaniu składki dodatkowej w niższej wysokości.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację