Dopuszczalność refakturowania usług - OpenLEX

Krywan Tomasz, Dopuszczalność refakturowania usług

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Autorzy:

Dopuszczalność refakturowania usług

Dopuszczalność refakturowania usług

Dopuszczalność refakturowania usług

Procedura pozwala ustalić, czy w danej sytuacji dopuszczalne jest refakturowanie usług.

Dopuszczalność refakturowania usług podatnik podatnik wystawienie refaktury usług jest dopuszczalne wystawienie refaktury usług nie jest dopuszczalne (!) podatnik chce  wystawić refakturę  usług czy podatnik bierze udział w świadczeniu usług? czy podatnik działa we własnym imieniu, lecz na rzecz osoby trzeciej? tak nie nie tak

Krok: (!) podatnik chce wystawić refakturę usług

Refakturowaniem jest przede wszystkim fakturowanie odsprzedaży usług. W najwęższym rozumieniu do refakturowania dochodzi w przypadkach, gdy usługi są odsprzedawane po niezmienionej cenie (w szczególności bez doliczania marży lub prowizji). Tak właśnie rozumianego refakturowania dotyczy niniejsza procedura.

Warto jednak dodać, że fakturowanie odsprzedaży usług jest możliwe po zmienionej cenie (np. po cenie podwyższonej o marżę lub prowizję), a w konsekwencji w szerszym rozumieniu pojęcie „refakturowania” obejmuje również fakturowanie odsprzedaży usług po zmienionej cenie (np. po cenie podwyższonej o marżę lub prowizję).

Refakturowaniem często jest również nabywane fakturowanie odsprzedaży energii elektrycznej, cieplnej, chłodniczej oraz gazu przewodowego (odsprzedaż taka nie stanowi odsprzedaży usług, gdyż na gruncie VAT wszelkie postacie energii uważane są na gruncie VAT za towary). Także w tym wypadku można rozróżnić refakturowanie w wąskim rozumieniu (gdy wymienione postacie energii odsprzedawane są po niezmienionej cenie), jak również w szerokim rozumieniu (gdy wymienione postacie energii odsprzedawane są po zmienionej cenie).

Rozumiane najszerzej pojęcie refakturowania obejmuje także odsprzedaż innych towarów (np. paliwa), gdy dochodzi do odsprzedaży towarów innych niż wszelkie postacie energii.

Uwaga! Ryzyko: Nadal wątpliwości budzi kwestia dopuszczalności refakturowania kosztów mediów na najemców nieruchomości. Co prawda Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 16 kwietnia 2015 r., C–42/14, dopuścił taką możliwość, lecz wyrok ten nie rozwiał wszystkich wątpliwości.

Uwaga! Ryzyko: Refakturowanie nie jest – jak często uważają podatnicy – uniwersalnym sposobem na obciążanie kontrahentów różnego rodzaju kosztami. Refakturowanie jest dopuszczalne wyłącznie, gdy dochodzi do odsprzedaży kontrahentom nabytych we własnym imieniu, lecz na ich rzecz usług i – w szerokim rozumieniu – towarów.

Krok: czy podatnik bierze udział w świadczeniu usług?

Refakturowanie usług jest możliwe tylko, jeżeli podatnik bierze udział w świadczeniu usług. W konsekwencji nie jest możliwe, co do zasady, wystawianie refaktur na kwoty, które nie stanowią wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług, np. w celu obciążania kontrahentów kwotami stanowiącymi równowartość podatków czy opłat publicznych.