Dopuszczalność anulowania faktury - OpenLEX

Krywan Tomasz, Dopuszczalność anulowania faktury

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.
Autorzy:

Dopuszczalność anulowania faktury

Dopuszczalność anulowania faktury

Dopuszczalność anulowania faktury

Procedura pozwala ustalić, czy w danej sytuacji dopuszczalne jest anulowanie faktury.

Dopuszczalność anulowania faktury podatnik podatnik anulowanie faktury jest dopuszczalne anulowanie faktury nie jest dopuszczalne podatnik chce anulować fakturę czy czynność udokumentowana fakturą została dokonana? (!) czy faktura  została wprowadzona  do obiegu prawnego? nie tak nie tak

Krok: podatnik chce anulować fakturę

Chociaż przepisy nie przewidują tego wprost, przyjmuje się, że podatnicy mogą anulować zbędnie wystawione faktury. Możliwość anulowania faktur potwierdzają sądy administracyjne, czego przykładem może być wyrok NSA z dnia 11 kwietnia 2017 r., I FSK 1460/15, w którym czytamy, że „możliwość anulowania faktur, mimo że nie jest dopuszczona wyraźnie przez ustawę o podatku od towarów i usług należy zaaprobować jako praktyczną i realną drogę "wycofania się" podatnika z błędnego wystawienia dokumentu rozliczeniowego. Jednak powinna ona dotyczyć wyłącznie tych dokumentów rozliczeniowych, które nie zostały wprowadzone przez podatnika do obrotu prawnego (np. poprzez doręczenie ich kontrahentom)”. Także organy podatkowe potwierdzają możliwość anulowania faktur (zob. przykładowo interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 lipca 2016 r., IPPP3/4512-340/16-2/KP i z dnia 2 grudnia 2016 r., 1462-IPPP2.4512.685.2016.2.AO czy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 24 lutego 2017 r., 3063-ILPP2-1.4512.14.2017.1.AWa).

Krok: czy czynność udokumentowana fakturą została dokonana?

Anulowanie faktury jest możliwe tylko, jeżeli łącznie spełnione są dwa warunki. Pierwszym z nich jest, aby czynność, która jest udokumentowana fakturą, nie została dokonana. Jak czytamy w wyroku WSA w Kielcach z dnia 27 lutego 2014 r., I SA/Ke 35/14, „mimo iż wystawione faktury VAT nie zostały wprowadzone do obrotu prawnego, to nie mogą zostać anulowane jako «wycofanie się» podatniczki z błędnego wystawienia dokumentu rozliczeniowego, ponieważ stwierdzają transakcję, która faktycznie miała miejsce, czyli dokumentują rzeczywistą sprzedaż”.

Warunek ten jest spełniony nie tylko w przypadkach, gdy faktury zostały wystawione przez pomyłkę. Anulowanie faktur wchodzi w grę również, jeżeli faktury zostały wystawione celowo w ramach oszustwa. Jak czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 4 lipca 2016 r., ILPP1/4512-1-286/16-3/AS, „jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawca nie wiedział, że pracownik dokonywał kradzieży towaru i wystawiał faktury z nieprawdziwymi formami płatności na podmioty, które w rzeczywistości nie były kontrahentami firmy, nie wprowadzał ich do obiegu prawnego, były tylko wystawione w systemie fakturowania firmy. Zainteresowany, rozliczając należne zobowiązania podatkowe, uwzględniał wartości zawarte na tych fakturach. Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy należy stwierdzić, że skoro wystawione przez pracownika Wnioskodawcy faktury nie zostały wprowadzone do obrotu prawnego, to w tym konkretnym przypadku - w ocenie tutejszego organu - należy dopuścić możliwość anulowania tych faktur”.