Majer Roman, Dokumentacja techniczna maszyny

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 maja 2013 r.
Autor:

Dokumentacja techniczna maszyny

Dokumentacja techniczna maszyny

Dokumentacja techniczna maszyny

Dokumentacja techniczna powinna wykazać, że maszyna spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.

Krok: opracowanie dokumentacji technicznej maszyny

Przed wprowadzeniem maszyny do obrotu lub oddaniem jej do użytku producent lub jego upoważniony przedstawiciel powinien zapewnić dla niej dokumentację techniczną. Dokumentacja ta powinna wykazać, że maszyna spełnia wymagania wynikające z przepisów r.z.w.m. oraz powinna obejmować projektowanie, wytwarzanie i działanie maszyny w zakresie koniecznym do tej oceny. Ponadto, dokumentacja techniczna powinna być przygotowana przynajmniej w jednym z oficjalnych języków Unii Europejskiej.

Dokumentacja techniczna maszyny Producent Producent kopia instrukcji maszyny producent producent kopia deklaracji zgodności WE dołączenie dokumentacji do maszyny opracowanie dokumentacji technicznej maszyny opis ogólny maszyny kopia deklaracji włączenia rysunek zestawieniowy rysunki szczegółowe dokumentacja oceny ryzyka wykaz stosowanych norm i specyfikacji

Krok: opis ogólny maszyny

Dokumentacja techniczna powinna zawierać opis ogólny maszyny.