Dokonanie wyboru modelu partnerstwa publiczno-prywatnego - OpenLEX

Skubiszak-Kalinowska Irena, Dokonanie wyboru modelu partnerstwa publiczno-prywatnego

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 marca 2013 r.
Autorzy:

Dokonanie wyboru modelu partnerstwa publiczno-prywatnego

Dokonanie wyboru modelu partnerstwa publiczno-prywatnego

Dokonanie wyboru modelu partnerstwa publiczno-prywatnego

Ustawa p.p.p. nie narzuca wyboru konkretnego modelu współpracy, wobec czego podmiot publiczny posiada względną swobodę jego wyboru przy uwzględnieniu specyfiki przedsięwzięcia. Decyzja o wyborze modelu powinna zostać poprzedzona wnikliwą analizą, która powinna polegać na podziale projektu na poszczególne elementy, a następnie na podjęciu decyzji, które z nich powinny zostać powierzone partnerowi prywatnemu. Decyzja ta określi wstępną strukturę partnerstwa oraz powoli na dokonanie wyboru prawidłowego modelu.

Krok: decyzja o realizacji przedsięwzięcia w PPP

Podmiot publiczny podejmuje decyzję o realizacji przedsięwzięcia w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Dokonanie wyboru modelu partnerstwa publiczno-prywatnego podmiot publiczny podmiot publiczny umowy o świadczenie usług Operation and Management Contract wybór optymalnego modelu PPP decyzja o realizacji przedsięwzięcia w PPP jakie są modele PPP? model BOT model DBFO model BOO model BTL

Krok: jakie są modele PPP?

Wybierając model, w jakim będzie realizowane przedsięwzięcie p.p.p., podmioty publiczne mogą korzystać z dobrych praktyk wypracowanych w tym zakresie przez inne państwa, które wcześniej niż Polska zaczęły realizować takie przedsięwzięcia i mają w tym zakresie większe doświadczenie.