Skibińska Małgorzata, Dofinansowanie na utrzymanie miejsc pracy – wsparcie od starosty

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 24 czerwca 2020 r.
Autor:

Dofinansowanie na utrzymanie miejsc pracy – wsparcie od starosty

Dofinansowanie na utrzymanie miejsc pracy – wsparcie od starosty

Jednym z rozwiązań dedykowanych dla przedsiębiorców borykających się z trudnościami finansowymi w wyniku wystąpienia COVID-19 jest możliwość ubiegania się o dofinasowania od starosty

Dofinansowanie na utrzymanie miejsc pracy – wsparcie od starosty Przedsiębiorca Przedsiębiorca Złożenie wniosku Przeanalizowanie możliwości dofinansowania wynagrodzeń Podmioty uprawnione Osoby na rzecz, których można uzyskać pomoc Warunki uzyskania pomocy Okres na jaki jest przyznawane dofinansowanie

Krok: Przeanalizowanie możliwości dofinansowania wynagrodzeń

Przedsiębiorca, u którego nastąpił spadek obrotów gospodarczych w związku z wystąpieniem zagrożenia COVID-19, może, za pośrednictwem powiatowego urzędu pracy, aplikować o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników i należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne.

Krok: Podmioty uprawnione

O pomoc na utrzymanie miejsc pracy mogą ubiegać się:

– mikroprzedsiębiorcy – przedsiębiorcy, którzy w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniają średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągają roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekraczają równowartości w złotych 2 milionów euro;

– mali przedsiębiorcy – przedsiębiorcy, którzy w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniają średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągają roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekracza równowartości w złotych 10 milionów euro.

– średni przedsiębiorcy – przedsiębiorcy, którzy w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniają średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągają roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekracza równowartości w złotych 43 milionów euro.