Musiał Krzysztof J., Dochody z pracy wykonywanej za granicą

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2022 r.
Autorzy:

Dochody z pracy wykonywanej za granicą

Dochody z pracy wykonywanej za granicą

Dochody z pracy wykonywanej za granicą

Otwarcie granic i swoboda przepływu pracowników spowodowały, że wielu Polaków pracuje za granicą. W niniejszej procedurze przedstawione zostały zasady opodatkowania dochodów zagranicznych.

Dochody z pracy wykonywanej za granicą podatnik podatnik (!) metoda  wyłączenia (!) brak dochodów  polskich metoda zaliczenia brak obowiązku rozliczenia w Polsce brak obowiązku opodatkowania w Polsce konieczność rozliczenia brak konieczności rozliczenia (!) zapłata  podatku w Polsce (!) ustalenie  miejsca  zamieszkania (!) istnienie  dochodów polskich (!) ulga podatkowa brak dochodów polskich istnienie dochodów polskich pracownik personelu dyplomatycznego metoda unikania podwójnego opodatkowania uzyskiwanie dochodów zagranicznych miejsce zamieszkania w Polsce miejsce zamieszkania za granicą nieograniczony obowiązek podatkowy ograniczony obowiązek podatkowy tylko dochody zagraniczne dochody zagraniczne i krajowe tylko dochody zagraniczne dochody zagraniczne i krajowe tak nie wyłączenie zaliczenie

Krok: uzyskiwanie dochodów zagranicznych

Dochody zagraniczne to po prostu dochody uzyskiwane poza granicami kraju. Pracodawcą może być zarówno podmiot zagraniczny, jak i podmiot polski.

Krok: (!) ustalenie miejsca zamieszkania

Podstawowa zmienna przy ustalaniu zasad opodatkowania przychodów, to miejsce zamieszkania.

Uwaga! Ryzyko: Ustalenie miejsca zamieszkania bywa bardzo trudne – mają z tym kłopoty płatnicy i podatnicy, ale także organy podatkowe.