Krywan Tomasz, Dochód stanowiący przedmiot opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Autorzy:

Dochód stanowiący przedmiot opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych

Dochód stanowiący przedmiot opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych

Dochód stanowiący przedmiot opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych

Procedura pozwala ustalić czy u podatnika powstał dochód stanowiący przedmiot opodatkowania w

formie ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych.

podatnik podatnik u podatnika powstał dochód z tytułu zysku netto u podatnika powstał dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku u podatnika powstał dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą u podatnika powstał dochód z tytułu ukrytych zysków u podatnika nie powstał dochód podlegający opodatkowaniu w formie ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych u podatnika powstał dochód z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat u podatnika powstał dochód z tytułu podzielonego zysku u podatnika powstał dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych czy doszło do połączenia, podziału lub przekształcenia podatnika albo wniesienia przez podatnika w drodze wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części? czy podatnik zakończył opodatkowanie ryczałtem? czy u podatnika wystąpiły przychody lub koszty podlegające zarachowaniu w roku podatkowym i uwzględnieniu w zysku (stracie) netto, które nie zostały uwzględnione w tym zysku (stracie) netto? podatnik korzysta z opodatkowania podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych czy podatnik podjął uchwałę o podziale zysku wypracowanego w okresie opodatkowania ryczałtem do wypłaty udziałowcom albo akcjonariuszom? czy podatnik podjął uchwałę o pokryciu z zysku wypracowanego w okresie opodatkowania ryczałtem strat powstałych w okresie poprzedzającym okres opodatkowania ryczałtem? czy u podatnika wystąpiły ukryte zyski? czy podatnik poniósł wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą? tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: podatnik korzysta z opodatkowania podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych

Z dniem 1.01.2021 r. do ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1406 ze zm.) – dalej u.p.d.o.p., zostały dodane przepisy umożliwiające korzystanie przez niektóre spółki z o.o. oraz spółki akcyjne z opodatkowania w formie ryczałtu. Z przepisów art. 28m u.p.d.o.p. wynika, że u podatników korzystających z tej formy opodatkowania powstawać może siedem rodzajów dochodów.

Krok: czy podatnik podjął uchwałę o podziale zysku wypracowanego w okresie opodatkowania ryczałtem do wypłaty udziałowcom albo akcjonariuszom?

Pierwszy rodzaj dochodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych powstaje, jeżeli podatnik podjął uchwałę o podziale zysku wypracowanego w okresie opodatkowania ryczałtem do wypłaty udziałowcom albo akcjonariuszom (zob. art. 28m ust. 1 pkt 1 lit. a u.p.d.o.p.).