Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2013 r.
Autorzy:

Dobrowolne wyłączenie prawa do reprezentacji wspólnika spółki jawnej przed wpisem spółki do rejestru

Dobrowolne wyłączenie prawa do reprezentacji wspólnika spółki jawnej przed wpisem spółki do rejestru

Dobrowolne wyłączenie prawa do reprezentacji wspólnika spółki jawnej przed wpisem spółki do rejestru

Procedura ma na celu wskazanie możliwości dobrowolnego wyłączenia prawa do reprezentacji wspólnika spółki jawnej przed wpisem spółki do rejestru.

Krok: zajście warunków do dobrowolnego odebrania wspólnikowi prawa do reprezentacji spółki

Źródłem wyłączenia prawa wspólnika do reprezentacji może być umowa spółki - w ramach kształtowania przez wspólników zasad reprezentacji (por. wyrok SA w Warszawie z dnia 3 lutego 2009 r., I ACa 550/08, LEX nr 1120153). Wyłączenie tego prawa umową spółki może nastąpić:

1) w sposób pierwotny-na etapie tworzenia spółki -za zgodą wspólnika;

2) lub w sposób wtórny-w stosunku do już istniejącego prawa:

a) za zgodą wspólnika (zob. procedura Dobrowolne wyłączenie prawa do reprezentacji wspólnika spółki jawnej po wpisie);

b) bez zgody wspólnika (zob. procedura Wyłączenie prawa do reprezentacji wspólnika spółki jawnej wbrew jego woli (zmianą umowy spółki)).

Bez zgody wspólnika bądź przeciwnie - za jego zgodą.

Wspólnik niekoniecznie musi być zainteresowany reprezentacją spółki, toteż godzi się na wyłączenie tego prawa (zob. A. Kidyba, Komentarz do art. 30 k.s.h., LEX/el. 2013). Może mieć ono charakter wtórny lub pierwotny, w zależności od tego, czy wspólnikowi służy już prawo reprezentacji spółki, czy też nie.

Krok: sposób pierwotny - zawarcie umowy spółki

Wyłączenie prawa reprezentacji spółki może nastąpić w sposób pierwotny na etapie tworzenia spółki jawnej w stosunku do nieistniejącego jeszcze prawa (zarówno w przypadku spółki powstałej przez zawiązanie spółki i wpis do rejestru, jak i w wyniku przekształcenia spółki cywilnej albo innej spółki w spółkę jawną).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację