Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Decyzja określająca wysokość oprocentowania nadpłaty

Decyzja określająca wysokość oprocentowania nadpłaty

Decyzja określająca wysokość oprocentowania nadpłaty

Procedura ma na celu przedstawienie przesłanek wydania decyzji określającej wysokość oprocentowania nadpłaty.

Krok: sposób określenia wysokości oprocentowania nadpłaty

Decyzja określająca wysokości oprocentowania nadpłaty jest pochodną decyzji określającej wysokość nadpłaty (zob. procedury: Rodzaje decyzji podatkowych oraz Decyzja określająca wysokość nadpłaty). Odsetki od nadpłaty powstają z mocy prawa, ale nie dotyczą wszystkich sytuacji, w których powstała nadpłata i został dokonany jej zwrot podatnikowi.

W doktrynie i orzecznictwie istnieje różnica zdań co do tego, czy określenie wysokości oprocentowania nadpłaty jest konieczne i w jakiej powinno nastąpić formie (zob. L. Etel, Komentarz do art. 78 ustawy - Ordynacja podatkowa, Lex 2013).

Krok: przeprowadzenie postępowania podatkowego

Postępowanie podatkowe ma na celu wydanie decyzji, w której organ potwierdzi zasadność odsetek od nadpłaty oraz określi ich wysokość. Można je wszcząć zarówno z urzędu, jak i na wniosek. Podstawową przesłanką, którą należy ustalić w toku postępowania, jest ziszczenie się przesłanki warunkującej określenie oprocentowania zwrotu nadpłaty.

Omawianej tematyki dotyczy procedura Wszczęcie postępowania z urzędu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?