Bartosiewicz Adam, Darowizny - odliczanie od podstawy opodatkowania

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 8 września 2021 r.
Autorzy:

Darowizny - odliczanie od podstawy opodatkowania

Darowizny - odliczanie od podstawy opodatkowania

Darowizny - odliczanie od podstawy opodatkowania

Procedura przedstawia zasady odliczania darowizn od podstawy opodatkowania (od dochodu) w ramach przysługującej podatnikom ulgi podatkowej.

Darowizny - odliczanie od podstawy opodatkowania podatnik podatnik dla OPP udokumentowanie udokumentowanie kult religijny udokumentowanie przedmiot darowizny krew honorowo odliczenie całej darowizny inne cele nie podlega odliczeniu odliczenie do 6% dochodu źródło przychodów dla szkół zawodowych udokumentowanie łączna kwota darowizn KUP? dla podmiotu wyłączonego dla podmiotu wyłączonego dochody opodatkowane skalą odbudowa Pałacu Saskiego darowizna / oddana krew cele Tak Nie tak nie tak nie właściwy niewłaściwy dział. gosp. inne tak nie >6% <=6% nie tak nie tak nie tak

Krok: dochody opodatkowane skalą

Z możliwości skorzystania z ulgi podatkowej polegającej na odliczeniu od podstawy opodatkowania darowizny mogą skorzystać podatnicy uzyskujący dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, tj. według skali podatkowej.

Krok: darowizna / oddana krew

Możliwość skorzystania z ulgi mają podatnicy dokonujący darowizn na określone cele; na podobnych zasadach odliczeniu od podstawy opodatkowania może podlegać wartość honorowo oddanej krwi (lub jej składników).