Darowizny – możliwość odliczenia w ramach ulgi w podatku dochodowym darowizny komputerów przenośnych dla szkół - OpenLEX

Bartosiewicz Adam, Darowizny – możliwość odliczenia w ramach ulgi w podatku dochodowym darowizny komputerów przenośnych dla szkół

Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2021 r. do: 31 maja 2022 r.
Autorzy:

Darowizny – możliwość odliczenia w ramach ulgi w podatku dochodowym darowizny komputerów przenośnych dla szkół

Darowizny – możliwość odliczenia w ramach ulgi w podatku dochodowym darowizny komputerów przenośnych dla szkół

Darowizny – możliwość odliczenia w ramach ulgi w podatku dochodowym darowizny komputerów przenośnych dla szkół

Procedura ma na celu przedstawienie możliwości skorzystania z ulgi podatkowej – oraz reguł tego odliczenia – w związku z darowiznami komputerów przenośnych dla szkół, w zakresie w jakim darowizny te nie podlegają odliczeniu na zasadach ogólnych.

Darowizny – możliwość odliczenia w ramach ulgi w podatku dochodowym darowizny komputerów przenośnych dla szkół podatnik podatnik przekazanie darowizny kiedy odliczenie 100% darowizny podmiot uprawniony? przedmiot darowizny wiek komputera ogólne zasady ulgi odliczenie 200% darowizny odliczenie 150% darowizny do 30.04.2020 lub od 1.10.2020 do 31.12.2020 w maju 2020 lub od 1.01.2021 do 31.03.2021 od 1.06.2020 do 30.09.2020 lub od 1.4.2021 po odwołaniu stanu epidemii tak nie latop (tablet) inny <=3 lata >3 lata

Krok: przekazanie darowizny

Szczególne rozwiązanie w podatkach dochodowych wprowadzane w ramach ustawy z 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2022 r. poz. 2141) to przewidziana ulga podatkowa związana z przekazaniem w 2020 r. darowizn rzeczowych w postaci komputerów przenośnych (latopów i tabletów) na rzecz szkół (placówek oświaty) lub organizacji pozarządowych działających w sferze pożytku publicznego z celem na ich przekazanie przez te organizacje szkołom (placówkom oświaty).

Obejmuje ona także darowizny, które nie mogłyby być odliczone na zasadach ogólnych.

Krok: przedmiot darowizny

Odliczeniu w ramach nowej ulgi podatkowej podlegają darowizny rzeczowe o określonym przedmiocie. Przedmiotem darowizny muszą być komputery przenośne w postaci tabletów lub laptopów.