Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Darowizny dla najbliższych zwolnione od podatku

Darowizny dla najbliższych zwolnione od podatku

Darowizny dla najbliższych zwolnione od podatku

Darowizny podlegają, co do zasady, opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Jednakże w przypadku osób najbliższych (małżonek i najbliżsi krewni) można skorzystać ze zwolnienia podatkowego. Zwolnienie nie jest limitowane, ale trzeba spełnić kilka warunków, żeby móc z niego skorzystać.

Krok: dokonanie darowizny

Zgodnie z art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) - dalej k.c., przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Wynika z niego, że darowizna ma charakter majątkowy i nieodpłatny.

Krok: wartość darowizny

Wartość darowizny ma istotne znaczenie dla obowiązków podatkowych. W przypadku niewielkich darowizn w ogóle nie powstaje obowiązek podatkowy. Tym samym ustawodawca wprowadza instytucję minimum podatkowego, czyli kwotę, w ramach której darowizny nie wywołują skutków podatkowych.