Darowizny dla najbliższych zwolnione od podatku - OpenLEX

Musiał Krzysztof J., Darowizny dla najbliższych zwolnione od podatku

Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r. do: 26 października 2020 r.
Autorzy:

Darowizny dla najbliższych zwolnione od podatku

Darowizny dla najbliższych zwolnione od podatku

Darowizny dla najbliższych zwolnione od podatku

Darowizny podlegają, co do zasady, opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Jednakże w przypadku osób najbliższych (małżonek i najbliżsi krewni) można skorzystać ze zwolnienia podatkowego. Zwolnienie nie jest limitowane, ale trzeba spełnić kilka warunków, żeby móc z niego skorzystać.

Darowizny dla najbliższych zwolnione od podatku podatnik podatnik przedmiot darowizny brak obowiązku zapłaty podatku (!) forma  bezgotówkowa (!) forma  gotówkowa rzeczy i prawa pieniądze brak zwolnienia z art. 4a u.p.s.d inni darczyńcy (!) forma  darowizny (!) akt notarialny formy inne niż akt notarialny dokonanie darowizny (!) złożenie SD-Z2 wartość darowizny (!) wyłączenie  z opodatkowania rodzaj darczyńcy zerowa grupa podatkowa darowizna pieniężna darowizna niepieniężna tak nie w ramach kwoty wolnej od podatku powyżej kwoty wolnej od podatku

Krok: dokonanie darowizny

Zgodnie z art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) - dalej k.c., przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Wynika z niego, że darowizna ma charakter majątkowy i nieodpłatny.

Krok: wartość darowizny

Wartość darowizny ma istotne znaczenie dla obowiązków podatkowych. W przypadku niewielkich darowizn w ogóle nie powstaje obowiązek podatkowy. Tym samym ustawodawca wprowadza instytucję minimum podatkowego, czyli kwotę, w ramach której darowizny nie wywołują skutków podatkowych.