Musiał Krzysztof J., Czynności sprawdzające - nieujawnione źródła przychodu

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2016 r.
Autorzy:

Czynności sprawdzające - nieujawnione źródła przychodu

Czynności sprawdzające - nieujawnione źródła przychodu

Czynności sprawdzające - nieujawnione źródła przychodu

Procedura ma na celu przedstawienie czynności podejmowanych przez organ podatkowy w przypadku weryfikacji podejrzenia nieujawnionych źródeł przychodu podatnika.

Czynności sprawdzające - nieujawnione źródła przychodu strona strona brak aktywności otrzymanie prośby złożenie wyjaśnień/okazanie dokumentów organ podatkowy organ podatkowy zakończenie czynności podejrzenie wystąpienia nieujawnionych źródeł przychodu prośba o okazanie dokumentów lub złożenie wyjaśnień oczekiwanie na okazanie dokumentów

Krok: podejrzenie wystąpienia nieujawnionych źródeł przychodu

Jedną z przyczyn wszczęcia czynności sprawdzających może być zaistnienie podejrzenia organów podatkowych o uzyskiwanie nieujawnionych źródeł przychodu u podatnika.

Organ traci uprawnienie do prowadzenia czynności sprawdzających, gdy zostanie wszczęta kontrola podatkowa lub postępowanie podatkowe wobec strony (zob. wyrok NSA z dnia 14 grudnia 2006 r., I FSK 315/06).

Krok: prośba o okazanie dokumentów lub złożenie wyjaśnień

Jeśli z jakiś czynności wykonanych przez podatnika organ poweźmie podejrzenie osiągnięcia przychodów, które nie zostały opodatkowane, np. zakup nieruchomości przy niskich zadeklarowanych przychodach, to może wezwać stronę do złożenia wyjaśnień lub/i przedłożenia dokumentów, z których wynikać będą źródła dochodów, które pokryły większe wydatki (np. niezadeklarowane przychody marynarzy niepodlegające opodatkowaniu w kraju).