Musiał Krzysztof J., Czynności procesowe w kontroli celno-skarbowej

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 2 stycznia 2019 r.
Autorzy:

Czynności procesowe w kontroli celno-skarbowej

Czynności procesowe w kontroli celno-skarbowej

Czynności procesowe w kontroli celno-skarbowej

Procedura ma na celu przedstawienie rodzajów czynności procesowych, jakie mogą być podjęte przez urząd celno-skarbowy w toku kontroli celno-skarbowej.

Czynności procesowe w kontroli celno-skarbowej organ administracji skarbowej organ administracji skarbowej przesłuchanie zabezpieczenie zobowiązania uczestnictwo w czynnościach akcyzowych kontrolowanie używanego paliwa spis z natury karanie przeszukanie osób opinie biegłych protokół z kontroli celno-skarbowej nakładanie zamknięć urzędowych żądanie udostępnienia akt i dokumentów oględziny przeprowadzanie eksperymentu zatrzymywanie pojazdów badanie i pobieranie próbek strzeżenie towarów rodzaje czynności procesowych występujących w toku kontroli celno-skarbowej wszczęcie kontroli celno-skarbowej na podstawie legitymacji służbowej żądanie złożenia wyjaśnień wystąpienie do kontrahentów konwój zabezpieczenie dowodów postanowienia o udostępnienie informacji i danych przeprowadzanie rewizji towarów przeszukiwanie nieruchomości wynik kontroli wstęp na nieruchomość kontrolowanego ustalanie tożsamości osoby zatrzymywanie i kontrolowanie statków żądanie przetworzenia czynności kontrola przesyłek pocztowych wszczęta kontrola celno-skarbowa utrwalenie danych wszczęcie kontroli celno-skarbowej na podstawie upoważnienia wszczęcie kontroli celno-skarbowej na podstawie legitymacji służbowej oraz stałego upoważnienia żądanie zamknięcia dokumentacji

Krok: wszczęta kontrola celno-skarbowa

Wszczęcie kontroli celno-skarbowej oznacza konieczność przeprowadzenia wielu czynności procesowych, niezbędnych do jej realizacji.

Krok: wszczęcie kontroli celno-skarbowej na podstawie upoważnienia

Omawianej tematyki dotyczą następujące procedury:

– Wszczęcie kontroli celno-skarbowej,

– Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej.