Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 maja 2019 r.
Autorzy:

Czynności podlegające obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kas online

Czynności podlegające obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kas online

Czynności podlegające obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kas online

Procedura wskazuje, jakie czynności i od kiedy podlegają obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kas online.

Krok: podatnik jest obowiązany do ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących

Od 1.05.2019 r. sprzedaż na rzecz osób prywatnych powinna być, co do zasady, ewidencjonowana przy zastosowaniu tzw. kas rejestrujących posiadających wbudowaną funkcjonalność, która umożliwia połączenie i przesyłanie informacji między kasą rejestrującą a równocześnie utworzonym Centralnym Repozytorium Kas; zob. art. 111 ust. 6a ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) – dalej u.p.t.u., w brzmieniu obowiązującym od 1.05.2019 r. Są to tzw. kasy online.

Wejście w życie wskazanego obowiązku nie wyłączyło od razu możliwości dalszego używania przez podatników dotychczas stosowanych kas rejestrujących, tj. kas z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii (zob. art. 145a ust. 1 u.p.t.u.). Stopniowo jednak możliwość ta będzie ograniczana, w tym poprzez określenie czynności, które mogą być ewidencjonowane przy zastosowaniu kas z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii tylko do dnia określonego przepisami art. 145b ust. 1 pkt 1–3 u.p.t.u.. Po tym dniu wskazane tymi przepisami czynności określone tymi przepisami będą musiały być ewidencjonowane za pomocą kas online.

Krok: czy podatnik świadczy usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów lub w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów?

Dwie grupy czynności muszą być ewidencjonowane przy zastosowaniu kas online od 1.01.2020 r. Do czynności tych należy, po pierwsze, świadczenie usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów (zob. art. 145b ust. 1 pkt 1 lit. a u.p.t.u.).