Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 czerwca 2020 r.
Autorzy:

Czynności podlegające ewidencjonowaniu przy zastosowaniu wirtualnych kas rejestrujących

Czynności podlegające ewidencjonowaniu przy zastosowaniu wirtualnych kas rejestrujących

Czynności podlegające ewidencjonowaniu przy zastosowaniu wirtualnych kas rejestrujących

Procedura pozwala ustalić czy dana czynność należy do czynności, które mogą być ewidencjonowane przy zastosowaniu wirtualnych kas rejestrujących.

Krok: istnieje potrzeba ustalenia czy dana czynność może być ewidencjonowana przy zastosowaniu wirtualnych kas rejestrujących

art. 111b ust. 1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) – dalej u.p.t.u., wynika, że ewidencja sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących w odniesieniu do niektórych grup podatników lub rodzajów czynności może być prowadzona przy użyciu kas rejestrujących mających postać oprogramowania, czyli tzw. wirtualnych kas rejestrujących.

Czynności te określa rozporządzenie Ministra Finansów z 29.05.2020 r. w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania (Dz.U. poz. 965) – dalej r.w.k.r., które weszło w życie 1.06.2020 r.

Krok: czy czynnością jest usługa przewozu lub transportu?

§ 1 pkt 1-17 r.w.k.r. wynika, że za pomocą wirytualnych kas rejestrujących mogą być ewidencjonowane:

1) usługi przewozu osób samochodem osobowym, w tym taksówką, z wyjątkiem przewozu okazjonalnego, o którym mowa w art. 18 ust. 4b pkt 2 ustawy o transporcie drogowym;

2) usługi wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.12.0);

3) usługi związanych z przeprowadzkami, świadczonych na rzecz gospodarstw domowych (PKWiU 49.42.11.0);

4) usługi transportu drogowego pasażerskiego pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta (PKWiU 49.39.35.0);

5) usługi transportu drogowego pasażerskiego, rozkładowego, międzymiastowego, ogólnodostępnego (PKWiU 49.39.11.0);

6) usługi transportu drogowego pasażerskiego, rozkładowego, miejskiego i podmiejskiego (PKWiU 49.31.21.0);

7) usługi transportu kolejowego pasażerskiego, miejskiego i podmiejskiego (PKWiU 49.31.10.0);

8) usługi transportu kolejowego pasażerskiego międzymiastowego (PKWiU 49.10);

9) usługi transportu pasażerskiego, kolejkami linowymi naziemnymi, kolejkami linowymi i wyciągami narciarskimi(PKWiU 49.39.20.0);

10) usługi transportu morskiego i przybrzeżnego pasażerskiego, promowego (PKWiU 50.10.11.0);

11) usługi transportu morskiego i przybrzeżnego pasażerskiego wycieczkowcami (PKWiU 50.10.12.0);

12) usługi transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego, promowego (PKWiU 50.30.11.0);

13) usługi transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego wycieczkowcami (PKWiU 50.30.12.0);

14) usługi transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego łodziami wycieczkowymi (PKWiU 50.30.13.0);

15) usługi pozostałego transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego (PKWiU 50.30.19.0);

16) usługi transportu lotniczego regularnego krajowego pasażerskiego (PKWiU 51.10.11.0);

17) usługi transportu lotniczego nieregularnego krajowego pasażerskiego, z wyłączeniem w celach widokowych (PKWiU 51.10.12.0).

Krok: czy czynnością jest usługa noclegowa?

§ 1 pkt 18-21 r.w.k.r. wynika, że za pomocą wirtualnych kas rejestrujących mogą być ewidencjonowane:

1) usługi hotelarskie i podobne usługi związane z zakwaterowaniem (PKWiU 55.10);

2) usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania (PKWiU 55.20);

3) usługi świadczone przez pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (PKWiU 55.30);

4) pozostałe usługi związane z zakwaterowaniem (PKWiU 55.90).

Krok: czy czynnością jest usługa związana z wyżywieniem?

§ 1 pkt 22-25 r.w.k.r. wynika, że za pomocą wirtualnych kas rejestrujących mogą być ewidencjonowane:

1) usługi restauracji i pozostałych placówek gastronomicznych (PKWiU 56.10);

2) usługi przygotowywania i dostarczania żywności (katering) dla odbiorców zewnętrznych (PKWiU 56.21);

3) pozostałe usługi gastronomiczne (PKWiU 56.29);

4) usługi przygotowywania i podawania napojów (PKWiU 56.30).

Krok: czy czynnością jest sprzedaż węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu lub półkoksu przeznaczonych do celów opałowych?

Przepis § 1 pkt 26 r.w.k.r. stanowi, że za pomocą wirtualnych kas wirtualnych może być ewidencjonowana sprzedaż węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.