Musiał Krzysztof J., Czynności po otrzymaniu protokołu kontroli celno-skarbowej

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 2 stycznia 2019 r.
Autorzy:

Czynności po otrzymaniu protokołu kontroli celno-skarbowej

Czynności po otrzymaniu protokołu kontroli celno-skarbowej

Czynności po otrzymaniu protokołu kontroli celno-skarbowej

Procedura ma na celu przedstawienie możliwych po otrzymaniu protokołu kontroli celno-skarbowej zdarzeń i podejmowanych w związku z ich zaistnieniem czynności przez urząd celno-skarbowy oraz kontrolowanego.

kontrolowany kontrolowany otrzymanie zawiadomienia o rozstrzygnięciu zastrzeżeń oczekiwanie na decyzję organu faktyczne zakończenie kontroli brak złożenia zastrzeżeń do protokołu otrzymanie protokołu z kontroli celno-skarbowej decyzja co do zastrzeżeń złożenie zastrzeżeń do protokołu organ administracji skarbowej organ administracji skarbowej zawiadomienie o rozpatrzeniu zastrzeżeń oczekiwanie na ewentualne zastrzeżenia do protokołu otrzymanie zastrzeżeń do protokołu rozpatrzenie zastrzeżeń zakończona kontrola celno-skarbowa protokół z kontroli celno-skarbowej brak otrzymania zastrzeżeń do protokołu 14 dni

Krok: zakończona kontrola celno-skarbowa

Doręczenie wyniku kontroli bądź protokołu kontroli, choć kończy formalnie kontrolę celno-skarbową (zob. procedura Zakończenie kontroli celno-skarbowej), to jednak nie kończy procedur z nią związanych.

Zakończenie kontroli wywołuje wiele skutków i następstw, np. możliwość złożenie zastrzeżeń do protokołu.

Krok: protokół z kontroli celno-skarbowej

Omawianej tematyki dotyczy procedura Zakończenie kontroli celno-skarbowej.