Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 listopada 2019 r.
Autorzy:

Czasopismo regionalne lub lokalne

Czasopismo regionalne lub lokalne

Czasopismo regionalne lub lokalne

Procedura ma na celu przedstawienie, kiedy w stanie prawnym obowiązującym od 1.11.2019 r. czasopismo jest czasopismem regionalnym lub lokalnym w rozumieniu VAT.

Krok: zaistnienie potrzeby ustalenia, czy dane czasopismo jest czasopismem regionalnym lub lokalnym

Do 31.10.2019 r. czasopisma były opodatkowane według trzech stawek VAT, tj. 5%, 8% i 23%. Z dniem 1.11.2019 r. stan prawny w tym zakresie uległ zmianie – obecnie czasopisma są opodatkowane według dwóch stawek VAT, tj. stawki 5% oraz 8% – zob. również procedura Stawka VAT dla książek, gazet, dzienników i czasopism.

Z opodatkowania VAT według stawki 5% korzystają dostawy tzw. czasopism regionalnych lub lokalnych. Definicję takich czasopism określa art. 2 pkt 27g ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) – dalej u.p.t.u.

Krok: czy wydawnictwo jest wydawnictwem periodycznym o tematyce regionalnej lub lokalnej?

Czasopismami regionalnymi lub lokalnymi w rozumieniu VAT mogą być tylko wydawnictwa periodyczne o tematyce regionalnej lub lokalnej, także przeznaczone dla osób niewidomych i niedowidzących (zob. art. 2 pkt 27g u.p.t.u.).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację