Krywan Tomasz, Czasopismo regionalne lub lokalne

Procedury
Status:  Nieaktualna
Wersja od: 1 listopada 2019 r. do: 30 czerwca 2020 r.
Autorzy:

Czasopismo regionalne lub lokalne

Czasopismo regionalne lub lokalne

Czasopismo regionalne lub lokalne

Procedura ma na celu przedstawienie, kiedy w stanie prawnym obowiązującym od 1.11.2019 r. czasopismo jest czasopismem regionalnym lub lokalnym w rozumieniu VAT.

Czasopismo regionalne lub lokalne podatnik podatnik czy czasopismo zawiera treści wyłączające możliwość uznania czasopisma za regionalne lub lokalne? czy na czasopiśmie w wersji drukowanej jest uwidoczniona wysokość nakładu? czasopismo jest czasopismem regionalnym lub lokalnym czy czasopismo zawiera głównie powieść opowiadanie lub podobne dzieło? czy więcej niż 20% powierzchni czasopisma przeznaczone jest na krzyżówki kryptogramy, zagadki oraz inne gry słowne lub rysunkowe? czy czasopismo zawiera informacje popularne? czasopismo nie jest czasopismem regionalnym lub lokalnym zaistnienie potrzeby ustalenia, czy dane czasopismo jest czasopismem regionalnym lub lokalnym czy wydawnictwo jest wydawnictwem periodycznym o tematyce regionalnej lub lokalnej? czy czasopismo publikowane jest nie częściej niż raz w tygodniu w postaci odrębnych zeszytów (numerów) objętych wspólnym tytułem, których zakończenia nie przewiduje się? czy czasopismo ukazuje się na ogół w regularnych odstępach czasu w nakładzie w wersji drukowanej nie wyższym niż 15.000 egzemplarzy? czy czasopismo jest periodykiem o treści ogólnej? nie tak tak nie nie tak nie tak nie tak tak nie tak nie tak nie nie tak

Krok: zaistnienie potrzeby ustalenia, czy dane czasopismo jest czasopismem regionalnym lub lokalnym

Do 31.10.2019 r. czasopisma były opodatkowane według trzech stawek VAT, tj. 5%, 8% i 23%. Z dniem 1.11.2019 r. stan prawny w tym zakresie uległ zmianie – obecnie czasopisma są opodatkowane według dwóch stawek VAT, tj. stawki 5% oraz 8% – zob. również procedura Stawka VAT dla książek, gazet, dzienników i czasopism.

Z opodatkowania VAT według stawki 5% korzystają dostawy tzw. czasopism regionalnych lub lokalnych. Definicję takich czasopism określa art. 2 pkt 27g ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) – dalej u.p.t.u.

Krok: czy wydawnictwo jest wydawnictwem periodycznym o tematyce regionalnej lub lokalnej?

Czasopismami regionalnymi lub lokalnymi w rozumieniu VAT mogą być tylko wydawnictwa periodyczne o tematyce regionalnej lub lokalnej, także przeznaczone dla osób niewidomych i niedowidzących (zob. art. 2 pkt 27g u.p.t.u.).