Czas trwania kontroli ZUS - OpenLEX

Kostrzewa Piotr, Czas trwania kontroli ZUS

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 29 listopada 2020 r.
Autor:

Czas trwania kontroli ZUS

Czas trwania kontroli ZUS

Czas trwania kontroli ZUS

Czas trwania kontroli ZUS ZUS ZUS czas kontroli uzależniony od wielkości zatrudnienia brak ograniczenia czasu kontroli zakończenie kontroli 48 dni inny przedsiębiorca 24 dni średni przedsiębiorca czynności zaliczane do czasu kontroli 18 dni mały przedsiębiorca doręczenie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli 12 dni mikroprzedsiębiorca ocena, czy płatnik składek jest przedsiębiorcą maksymalny czas kontroli u przedsiębiorcy czas kontroli od 1 do 2 m-cy wydłużenie czasu kontroli tak nie mikroprzedsiębiorca mały przedsiębiorca średni przedsiębiorca pozostali przedsiębiorcy

Krok: doręczenie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

Wszczęcie kontroli prowadzonej przez inspektora ZUS następuje w dniu doręczenia płatnikowi upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.

Krok: ocena, czy płatnik składek jest przedsiębiorcą

Okoliczność, czy płatnik składek ma status przedsiębiorcy w rozumieniu u.p.p., czy też taki status mu nie przysługuje, ma istotne znaczenie dla zasad, na których inspektor ZUS dokonuje czynności kontrolnych.

Do kontroli płatnika składek będącego przedsiębiorcą w rozumieniu u.p.p. stosuje się bowiem przepisy rozdziału 5 u.p.p., które regulują zasady kontrolowania działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Przedmiotem regulacji tych przepisów jest m.in. maksymalny czas kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy.