Wiśniewski Paweł, Cofnięcie pozwu

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Cofnięcie pozwu

Cofnięcie pozwu

Cofnięcie pozwu

Cofnięcie pozwu sąd przewodniczący skład orzekający sąd przewodniczący skład orzekający zwrot pisma otrzymanie pisma badanie formalne pisma usuwanie braków formalnych pisma pozwany wyraził zgodę na cofnięcie pozwu nadanie sprawie dalszego biegu badanie dopuszczalności cofnięcia pozwany nie wyraził zgody na cofnięcie pozwu umorzenie postępowania czy pozew cofnięto przed rozpoczęciem rozprawy? czy powód zrzekł się roszczenia? możliwy przebieg postępowania przyjęcie ustnego oświadczenia powód powód cofnięcie pozwu w piśmie procesowym cofnięcie pozwu ustnie niedopuszczalne dopuszczalne nie tak nie tak nie spełnia wymagań spełnia wymagania nieusunięte usunięte

Krok: cofnięcie pozwu w piśmie procesowym

Cofnięcie pozwu jest czynnością procesową, którą powód odwołuje powództwo.

Oświadczenie o ograniczeniu roszczenia jest równoznaczne z częściowym cofnięciem pozwu.

W razie gdy po stronie powodów występuje współuczestnictwo konieczne cofnięcie pozwu wymaga podjęcia tej czynności przez wszystkich współuczestników łącznie. W przypadku pozostałych rodzajów współuczestnictwa każdy z powodów może samodzielnie cofnąć pozew (T. Żyznowski (w:) Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, H. Dolecki i T. Wiśniewski (red.), tom 1, Warszawa 2011, s. 761).

Krok: cofnięcie pozwu ustnie

Cofnięcie pozwu w całości bądź też w części może być złożone ustnie na rozprawie. Nie jest to zmiana powództwa w rozumieniu art. 193 k.p.c. wymagająca złożenia pisma procesowego (art. 193 § 21 k.p.c.).