Brak właściwego wydatkowania środków ze specjalnego funduszu inwestycyjnego przy opodatkowaniu estońskim CIT - OpenLEX

Bartosiewicz Adam, Brak właściwego wydatkowania środków ze specjalnego funduszu inwestycyjnego przy opodatkowaniu estońskim CIT

Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2021 r. do: 31 grudnia 2021 r.
Autorzy:

Brak właściwego wydatkowania środków ze specjalnego funduszu inwestycyjnego przy opodatkowaniu estońskim CIT

Brak właściwego wydatkowania środków ze specjalnego funduszu inwestycyjnego przy opodatkowaniu estońskim CIT

Brak właściwego wydatkowania środków ze specjalnego funduszu inwestycyjnego przy opodatkowaniu estońskim CIT

Procedura ma na celu zaprezentowanie skutków dla podatnika w przypadku niewłaściwego wydatkowania środków (odpisów) zgromadzonych na specjalnym funduszu inwestycyjnym.

Brak właściwego wydatkowania środków ze specjalnego funduszu inwestycyjnego przy opodatkowaniu estońskim CIT podatnik podatnik odpisy pozostają KUP wydatkowania na inwestycje? zaliczenie odpisów do przychodów utworzenie specjalnego funduszu inwestycyjnego zaliczenie odpisu do KUP środki zwrócone warunki podmiotowe estońskiego CIT wydatkowanie całości odpisów? tak nie nie tak tak nie nie tak

Krok: utworzenie specjalnego funduszu inwestycyjnego

Podatnik, który spełnia warunki podmiotowe do opodatkowania w formie estońskiego CIT – tzn. spełniający warunki określone w art. 28j ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1800 ze zm.) – dalej u.p.d.o.p., względem którego nie zachodzą przeszkody do opodatkowania w tej formie z art. 28k u.p.d.o.p. – może (w okresie opodatkowania na ogólnych zasadach) utworzyć specjalny fundusz inwestycyjny i zaliczać dokonywane na niego odpisy do kosztów uzyskania przychodów (przy spełnieniu określonych warunków).

Krok: zaliczenie odpisu do KUP

Przy spełnieniu określonych warunków odpisy dokonywane na specjalny fundusz inwestycyjny mogą stanowić koszty uzyskania przychodów (w roku dokonania odpisu).