Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2020 r.
Autorzy:

Brak przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel w terminie 12 miesięcy od przemieszczenia towarów w przypadku WNT z procedurą magazynu typu call-off

Brak przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel w terminie 12 miesięcy od przemieszczenia towarów w przypadku WNT z procedurą magazynu typu call-off

Brak przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel w terminie 12 miesięcy od przemieszczenia towarów w przypadku WNT z procedurą magazynu typu call-off

Procedura pozwala ustalić skutki braku przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel w terminie 12 miesięcy od przemieszczenia towarów w przypadku WNT z procedurą magazynu typu call-off.

Krok: w ciągu 12 miesięcy od przemieszczenia towarów w ramach procedury magazynu typu call-off na terytorium kraju nie nastąpiło przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel

Przepisami art. 13a-13g ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) – dalej u.p.t.u., określona jest procedura magazynu typu call-off, w tym procedurę magazynu typu call-off na terytorium kraju. Korzystanie z tej procedury pozwala na wyłączenie występowania u przemieszczającego towary podatnika nietransakcyjnych wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów i zastąpienie ich transakcyjnym wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów u podatnika nabywającego towary po przemieszczeniu (zob. również procedura Dokonywanie w Polsce WNT z wykorzystaniem procedury magazynu typu call-off).

Warunkiem tego jest, aby przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel nastąpiło w terminie 12 miesięcy od dnia wprowadzenia towarów do magazynu w tej procedurze (zob. art. 13b u.p.t.u.).

Krok: czy przed upływem 12 miesięcy ustały warunki stosowania procedury magazynu typu call-off na terytorium kraju?

Może się zdarzyć, że w ciągu 12 miesięcy od dnia wprowadzenia towarów do magazynu w tej procedurze, ustanie jeden z warunków uprawniających do stosowania procedury magazynu typu call-off na terytorium kraju. Skutki takiej sytuacji określają przepisy art. 13d u.p.t.u. Więcej na ten temat w procedurze Ustanie warunków do stosowania procedury magazynu typu call-off w przypadku WNT.