Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 13 lipca 2018 r.
Autorzy:

Biuro rachunkowe jako instytucja obowiązana

Biuro rachunkowe jako instytucja obowiązana

Biuro rachunkowe jako instytucja obowiązana

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakładają szereg obowiązków na przedsiębiorców, ale nie na wszystkich. Ustawie podlegają tylko, którzy mają status instytucji obowiązanej, w tym także biura rachunkowe. Okazuje się jednak, że sprawa jest dość skomplikowana i wymaga spełnienia kilku dodatkowych warunków.

Krok: prowadzenie działalności księgowej lub doradczej

Przedsiębiorca może być instytucją obowiązaną z uwagi na wykonywane czynności lub posiadany status. Oba te kryteria mają znaczenie przy prowadzeniu biura rachunkowego.

Krok: osoba prowadząca biuro

Biuro rachunkowe kojarzy się wszystkim z prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Tymczasem w ramach biura świadczone są różnego rodzaju usługi. Od prowadzenia ksiąg rachunkowych należy przede wszystkim odróżnić prowadzenie innych ewidencji podatkowych (np. PKPiR). Poza tym biura rachunkowe są bardzo często prowadzone przez doradców podatkowych, przez co świadczą również usługi doradztwa gospodarczego. Nawet jednak bez posiadania tytułu doradcy podatkowego, mogą być świadczone inne usługi doradcze, w tym w szczególności w zakresie pomocy przy tworzeniu innych podmiotów (w tym przede wszystkim spółek).