Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.
Autorzy:

Bezwzględny obowiązek poboru CIT u źródła według stawki krajowej

Bezwzględny obowiązek poboru CIT u źródła według stawki krajowej

Bezwzględny obowiązek poboru CIT u źródła według stawki krajowej

Procedura pozwala ustalić, czy istnieje bezwzględny pobór zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych (tzw. podatku u źródła) według stawki krajowej.

Krok: podmiot jest płatnikiem podatku u źródła od przychodu z jednego z tytułów wymienionych przepisami art. 21 ust. 1 u.p.d.o.p.

W określonych przepisami przypadkach podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu przychodów uzyskiwanych na terytorium Polski przez podatników objętych ograniczonym obowiązkiem podatkowym (w uproszczeniu – nierezydentów) pobierany jest w formie ryczałtu (zob. art. 21 ust. 1 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. z 2019 r. poz. 865 ze zm. – dalej u.p.d.o.p.). W przypadkach takich do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) obowiązani są, jako płatnicy, polskie osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne (zob. 26 ust. 1 u.p.d.o.p.).

Co do zasady pobierając podatek u źródła płatnicy mogą uwzględniać stawki podatku, zwolnienia lub warunki niepobrania podatku, wynikające z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Od 1.01.2019 r. niekiedy nie jest to jednak możliwe, tj. konieczne jest bezwzględne pobranie podatku u źródła według stawki krajowej (z pominięciem stawki podatku, zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania).

Krok: czy łączna wysokość należności wypłacanych dla tego samego podatnika z tytułów w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 u.p.d.o.p. w danym roku podatkowym przekracza 2.000.000 zł

Z art. 26 ust. 2e w zw. z art. 26 ust. 1 u.p.d.o.p. wynika, że bezwzględny obowiązek poboru podatku u źródła według stawki krajowej może wystąpić, jeżeli łączna wysokość należności wypłacanych dla tego samego podatnika z tytułów w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 u.p.d.o.p. w danym roku podatkowym przekracza 2.000.000 zł (względnie kwotę obliczoną na zasadach określonych przepisami dodawanych art. 26 ust 2i-2l u.p.d.o.p., jeżeli rok podatnika podatku dochodowego od osób prawnych jest dłuższy albo krótszy niż 12 miesięcy).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację