Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 21 listopada 2013 r.
Autorzy:

Badanie istnienia obowiązku udzielenia pomocy państwu członkowskiemu lub państwu trzeciemu w zakresie należności pieniężnych, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy o wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń

Badanie istnienia obowiązku udzielenia pomocy państwu członkowskiemu lub państwu trzeciemu w zakresie należności pieniężnych, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy o wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń

Badanie istnienia obowiązku udzielenia pomocy państwu członkowskiemu lub państwu trzeciemu w zakresie należności pieniężnych, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy o wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń

Rzeczpospolita Polska jest zobligowana do udzielenia pomocy innemu państwu członkowskiemu lub państwu trzeciemu w sprawach dotyczących należności pieniężnych, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy o wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń, jeżeli obowiązek taki wynika z postanowień ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska i na mocy której należności pieniężne danego rodzaju zostały przekazane do egzekucji administracyjnej. W sprawach tych nie stosuje się art. 60 (art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych - Dz. U. z 2013 r. poz. 1289).

Krok: przystąpienie do ustalania istnienia obowiązku udzielenia pomocy państwu członkowskiemu lub państwu trzeciemu

Badanie obowiązku udzielenia pomocy państwu członkowskiemu lub państwu trzeciemu w zakresie należności pieniężnych, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy o wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń, jest przeprowadzane przez centralne biuro łącznikowe. Jednym z zadań centralnego biura łącznikowego jest weryfikowanie i przekazywanie naczelnikom urzędów skarbowych i organom egzekucyjnym wniosków państw członkowskich lub państw trzecich o udzielenie pomocy (art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o wzajemnej pomocy).

Krok: czy sprawa dotyczy należności pieniężnych, o których mowa w art. 2 pkt 7?

W art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1289) jest mowa o należnościach pieniężnych przekazanych do egzekucji administracyjnej na podstawie ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację