Badanie dopuszczalności nałożenia grzywny w celu przymuszenia - OpenLEX

Przybysz Piotr, Badanie dopuszczalności nałożenia grzywny w celu przymuszenia

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 11 września 2015 r.
Autor:

Badanie dopuszczalności nałożenia grzywny w celu przymuszenia

Badanie dopuszczalności nałożenia grzywny w celu przymuszenia

Badanie dopuszczalności nałożenia grzywny w celu przymuszenia

Grzywna w celu przymuszenia jest zazwyczaj nakładana na zobowiązanego, ale może być nakładana także na inne podmioty, które ponoszą odpowiedzialność obok lub zamiast zobowiązanego. Może być ona nakładana wielokrotnie, ale w sprawach niektórych obowiązków można nałożyć ją tylko jeden raz, dlatego przed nałożeniem kolejnej grzywny należy ustalić, czy jej nałożenie jest dopuszczalne.

Prawna dopuszczalność nałożenia grzywny w celu przymuszenia jest badana odrębnie w stosunku do wszystkich podmiotów, na które może być ona nałożona.

Badanie dopuszczalności nałożenia grzywny w celu przymuszenia organ egzekucyjny organ egzekucyjny czy grzywna w celu przymuszenia była już nałożona? czy egzekucja dotyczy obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w stanie nieoszpecającym otoczenia? zastosowanie wykonania zastępczego stwierdzenie dopuszczalności nałożenia grzywny w celu przymuszenia czy osiągnięto górną granicę łącznej kwoty grzywien? czy egzekucja dotyczy obowiązku wynikającego z przepisów prawa budowlanego? zamiar nałożenia grzywny w celu przymuszenia zastosowanie innego środka egzekucyjnego tak nie nie tak nie tak tak nie

Krok: zamiar nałożenia grzywny w celu przymuszenia

Grzywna w celu przymuszenia powinna być nałożona, jeżeli egzekwowany obowiązek polega na konieczności znoszenia lub zaniechania albo wykonania czynności, zwłaszcza takiej czynności, której nie może spełnić inna osoba za zobowiązanego. Grzywnę tę można nałożyć również w przypadku egzekwowania innych obowiązków o charakterze niepieniężnym, o ile zastosowanie innego środka egzekucyjnego nie jest celowe.

Krok: czy grzywna w celu przymuszenia była już nałożona?

Grzywna w celu przymuszenia może być nakładana wielokrotnie. Jedynie w sprawach egzekucji obowiązków wynikających z przepisów prawa budowlanego może być nakładana jednokrotnie.