Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 kwietnia 2020 r.
Autor:

Badania profilaktyczne pracowników – badania wstępne, okresowe i kontrolne w czasie epidemii

Badania profilaktyczne pracowników – badania wstępne, okresowe i kontrolne w czasie epidemii

Zapewnienie profilaktycznej opieki lekarskiej nad pracownikami jest jednym z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednym z elementów tej profilaktyki są badania lekarskie, mające na celu ustalenie zdolności pracownika do wykonywania pracy w warunkach występujących na danym stanowisku. W okresie epidemii spowodowanej COVID-19 obowiązki pracodawcy dotyczące badań profilaktycznych, wynikające z art. 229 k.p., zostały zmodyfikowane.

Krok: Rodzaje badań profilaktycznych

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie. Przepisy prawa pracy wyróżniają trzy rodzaje badań lekarskich, którym w określonych warunkach muszą być poddawani wszyscy zatrudnieni pracownicy: badania wstępne, badania okresowe i badania kontrolne.

Krok: Jakie badanie należy wykonać?

W okresie epidemii realizacja obowiązków związanych z badaniami profilaktycznymi napotyka na trudności organizacyjne. Ponadto istnieje ryzyko narażenia pracownika wykonującego badania profilaktyczne na kontakt z chorym pacjentem. Z tego względu ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zawiera rozwiązania szczególne, dedykowane sytuacji związanej z epidemią.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?