Badania lekarskie po zmianie stanowiska pracy - OpenLEX

Łyjak Grzegorz, Badania lekarskie po zmianie stanowiska pracy

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 8 marca 2020 r.
Autor:

Badania lekarskie po zmianie stanowiska pracy

Badania lekarskie po zmianie stanowiska pracy

Badania lekarskie po zmianie stanowiska pracy

Przenosząc pracownika na inne stanowisko pracy lub w przypadku gdy na stanowisku zmieniają się warunki pracy, pracodawca powinien pamiętać obowiązkach na nim ciążących w zakresie badań profilaktycznych.

Badania lekarskie po zmianie stanowiska pracy pracodawca pracodawca czy orzeczenie lekarskie zawiera przeciwskazania? przekazanie orzeczenia do akt osobowych brak obowiązku wykonywania badań profilaktycznych przeniesienie pracownika na inne stanowisko pracy czy nastąpiło pogorszenie warunków pracy? obowiązek wykonania badań profilaktycznych skierowanie na badanie profilaktyczne wykonanie badań profilaktycznych tak nie tak nie

Krok: przeniesienie pracownika na inne stanowisko pracy

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu. Aktualnym orzeczeniem lekarskim jest orzeczenie stwierdzające stan zdrowia pracownika w dacie, w której ma być dopuszczony do pracy. Zachowuje ono aktualność w okresie w nim wymienionym, jednak staje się nieaktualne w przypadku wystąpienia w tym czasie zdarzeń, które mogą wskazywać na zmianę stanu zdrowia pracownika.

Krok: czy nastąpiło pogorszenie warunków pracy?

W przypadku zmiany stanowiska pracy lub gdy na stanowisku zmieniają się warunki pracy pracodawca powinien skierować pracownika na wstępne badania lekarskie. Wstępnym badaniom lekarskim podlegają bowiem:

– osoby przyjmowane do pracy,

– pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy (każde inne stanowisko pracy),

– pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe,

– pracownicy zatrudnieni na dotychczasowym stanowisku, gdy pojawią się nowe czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe na tym stanowisku pracy.

Przy czym czynniki szkodliwe są to czynniki, których oddziaływanie na pracującego prowadzi lub może prowadzić do schorzenia. W zależności od poziomu oddziaływania lub innych warunków czynnik szkodliwy może stać się niebezpieczny. Czynniki uciążliwe, to czynniki, których oddziaływanie na pracującego może spowodować złe samopoczucie lub nadmierne zmęczenie, i które nie muszą, ale mogą, prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia człowieka.

Ważne!

W okresie epidemii związanej z COVID-19 pracodawca nie został zwolniony z obowiązku wykonywania badań wstępnych, w tym dokonywanych w związku ze zmianą stanowiska, czy warunków zatrudnienia.