Automatyczne umorzenie udziałów - OpenLEX

Kidyba Andrzej, Automatyczne umorzenie udziałów

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2013 r.
Autorzy:

Automatyczne umorzenie udziałów

Automatyczne umorzenie udziałów

Automatyczne umorzenie udziałów

Procedura ma na celu przedstawienie zasad automatycznego umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Krok: zaistnienie warunków do automatycznego umorzenia udziałów

Automatyczne umorzenie udziałów może nastąpić jedynie po wpisie spółki do rejestru. Takie rozwiązanie podyktowane jest względem na ochronę stabilności kapitału zakładowego (tak A. Kidyba, Komentarz do art. 199 k.s.h., LEX/el. 2013; por. też tenże, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz, Warszawa 2009, s. 430–431).

Automatyczne umorzenie udziałów sąd rejestrowy sąd rejestrowy umorzenie nie dochodzi do skutku odebranie wniosku umorzenie udziałów z chwilą zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego czy uchwała została zarejestrowana? spółka z o.o. spółka z o.o. konieczność podjęcia uchwały przez zarząd podjęcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego czy umowa spółki przewiduje możliwość automatycznego umorzenia udziałów? udziały mogą być umorzone złożenie wniosku o wpis do rejestru udziały nie mogą być umorzone czy doszło do zmiany umowy spółki? umorzenie nie dochodzi do skutku konieczność zmiany umowy spółki dokonanie zmian w umowie spółki brak możliwości umorzenia udziałów bez zmiany umowy spółki brak konieczności podjęcia uchwały przez zgromadzenie wspólników uruchomienia procedury umorzenia automatycznego umorzenie następuje w chwili zaistnienia określonego w umowie zdarzenia zaistnienie zdarzenia będącego przesłanką umorzenia automatycznego umorzenie dochodzi do skutku zaistnienie warunków do automatycznego umorzenia udziałów konieczność zarejestrowania spółki czy uchwała została podjęta prawidłowo? brak możliwości umorzenia udziałów możliwość zaskarżenia uchwały czy doszło do zarejestrowania spółki? czy uchwała została podjęta? przeprowadzenie procedury konwokacyjnej czy umorzenie następuje z czystego zysku? nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak tak nie nie tak

Krok: czy doszło do zarejestrowania spółki?