Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 11 maja 2017 r.
Autor:

Archiwizacja dokumentacji medycznej

Archiwizacja dokumentacji medycznej

Archiwizacja dokumentacji medycznej

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm.) po upływie wskazanego przez ustawodawcę okresu dokumentacja medyczna podlega zniszczeniu lub obowiązkowi zarchiwizowania. Celem niniejszej procedury jest przedstawienie zasad związanych ze niszczeniem lub archiwizacją dokumentacji medycznej, w zależności od jej rodzaju i upływu czasu.

Krok: koniec okresu przechowania dokumentacji

Placówka medyczna jest zobowiązana do przechowywania dokumentacji medycznej przez wskazany przez ustawodawcę czas w zależności od jej rodzaju - art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm.) - dalej u.p.p.

Krok: z jakim rodzajem dokumentacji mamy do czynienia?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację