Kosiorek Aleksandra, Archiwizacja dokumentacji medycznej

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 11 maja 2017 r.
Autorzy:

Archiwizacja dokumentacji medycznej

Archiwizacja dokumentacji medycznej

Archiwizacja dokumentacji medycznej

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 849) po upływie wskazanego przez ustawodawcę okresu dokumentacja medyczna podlega zniszczeniu lub obowiązkowi zarchiwizowania. Celem niniejszej procedury jest przedstawienie zasad związanych ze niszczeniem lub archiwizacją dokumentacji medycznej, w zależności od jej rodzaju i upływu czasu.

Archiwizacja dokumentacji medycznej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych 2 lata zniszczenie dokumentacja medyczna zawierająca dane dotyczące krwi i jej składników czy dokumentacja stanowi materiał archiwalny? przekazanie do archiwum państwowego 30 lat 10 lat czy udzielono świadczenia? 5 lat dokumentacja medyczna zmarłego pacjenta zwykła dokumentacja medyczna z jakim rodzajem dokumentacji mamy do czynienia? koniec okresu przechowania dokumentacji zdjęcia rentgenowskie skierowania i zlecenia lekarskie 20 lat 30 lat nie tak TAK NIE

Krok: koniec okresu przechowania dokumentacji

Placówka medyczna jest zobowiązana do przechowywania dokumentacji medycznej przez wskazany przez ustawodawcę czas w zależności od jej rodzaju - art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 849) - dalej u.p.p.

Krok: z jakim rodzajem dokumentacji mamy do czynienia?