Musiał Krzysztof J., Amortyzacja samochodów

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Autorzy:

Amortyzacja samochodów

Amortyzacja samochodów

Amortyzacja samochodów

W przypadku samochodów możemy mieć do czynienia z kilkoma różnymi wariantami amortyzacji. Niniejsza procedura pozwala zorientować się, jaki rodzaj amortyzacji jest dostępny w przypadku danego pojazdu.

Amortyzacja samochodów podatnik podatnik dopuszczalna masa całkowita amortyzacja samochodów innych niż osobowe rozliczenie całkowite rozliczenie proporcjonalne wartość pojazdu okres użytkowania (!) rodzaj pojazdu amortyzacja degresywna amortyzacja według stawek indywidualnych amortyzacja niedostępna amortyzacja jednorazowa amortyzacja liniowa rozliczenie proporcjonalne rozliczenie całkowite wartość początkowa sposób rozliczenia nabycie samochodu amortyzacja samochodów osobowych towar handlowy rodzaj własności rodzaj współwłaściciela auto wykorzystywane w odrębnych działalnościach udokumentowanie rodzaju pojazdu do 3,5 t dmc powyżej 3,5t dmc odpis jednorazowy odpisy w stałych kwotach odpisy malejące stawka indywidualna do limitu powyżej limitu powyżej jednego roku do jednego roku samochód osobowy samochód inny niż osobowy do 10.000 powyżej 10.000 bezpośrednio w koszty odpis jednorazowy poprzez odpisy amortyzacyjne odpisy w stałych kwotach stawka indywidualna nie tak własność współwłasność małżonek inna osoba tak nie tak nie

Krok: nabycie samochodu

Nabycie samochodu może być odpłatne (np. zakup) lub nieodpłatne (np. darowizna).

Krok: towar handlowy

Towary handlowe nie podlegają amortyzacji.