Bartosiewicz Adam, Amortyzacja po zakończeniu okresu opodatkowania estońskim CIT

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Autorzy:

Amortyzacja po zakończeniu okresu opodatkowania estońskim CIT

Amortyzacja po zakończeniu okresu opodatkowania estońskim CIT

Amortyzacja po zakończeniu okresu opodatkowania estońskim CIT

Procedura ma na celu zaprezentowanie zasad dokonywania (kontynuowania) amortyzacji środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych po zakończeniu okresu opodatkowania estońskim CIT.

Amortyzacja po zakończeniu okresu opodatkowania estońskim CIT podatnik podatnik kontynuacja amortyzacji zakończenie okresu opodatkowania estońskim CIT uwzględnienie odpisów

Krok: zakończenie okresu opodatkowania estońskim CIT

Zakończenie okresu opodatkowania estońskim CIT oznacza powrót do ogólnych zasad opodatkowania, w tym m.in. do rozliczania kosztów uzyskania przychodów. Istotnymi kosztami uzyskania przychodów są odpisy amortyzacyjne. Ponieważ w okresie opodatkowania estońskim CIT podatnicy ustalają podstawę opodatkowania zgodnie z przepisami o rachunkowości, to po zakończeniu okresu opodatkowania estońskim CIT konieczne są szczególne regulacje dotyczące odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, czy też wartości niematerialnych i prawnych używanych w okresie opodatkowania estońskim CIT.

Krok: uwzględnienie odpisów

Po pierwsze – podatnik, który zakończył stosowanie opodatkowania estońskim CIT, uwzględnia odpisy amortyzacyjne dokonane zgodnie z przepisami o rachunkowości, przypadające za okres opodatkowania estońskim CIT.