Musiał Krzysztof J., 17% stawka PIT od 1 października 2019 r.

Procedury
Status:  Nieaktualna
Wersja od: 1 października 2019 r. do: 31 grudnia 2019 r.
Autorzy:

17% stawka PIT od 1 października 2019 r.

17% stawka PIT od 1 października 2019 r.

17% stawka PIT od 1 października 2019 r.

Ustawodawca postanowił obniżyć stawkę podatku dochodowego w pierwszym przedziale skali podatkowej. Wprowadzenie nowej stawki w trakcie roku rodzi jednak znaczne problemy techniczne – płatnicy muszą dostosować swoje oprogramowanie i na trzy miesiące wprowadzić nową stawkę podatku, która na dodatek może mieć inną wartość na wniosek podatnika.

17% stawka PIT od 1 października 2019 r. płatnik płatnik wniosek podatnika rodzaj przychodu opodatkowanego ryczałtem 17% rozliczenie podatku 17,75% brak zmiany stawki podatku obniżenie stawki ryczałtu wypłata świadczeń podlegających opodatkowaniu forma opodatkowania wielkość dochodu naliczenie zaliczki 18% nie tak umowa do 200 zł pozostałe przychody ryczałtowe zaliczka ryczałt do 85.528 powyżej 85.528 do 30.09.2019 r. od 1.10.2019 r.

Krok: wypłata świadczeń podlegających opodatkowaniu

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.) – dalej u.p.d.o.f., za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Przepis ten jest jednak tylko uzupełnieniem art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f., w świetle którego przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zobacz też procedura Świadczenia nieodpłatne po wyroku TK.

Krok: forma opodatkowania

Obniżenie stawki podatku dotyczy:

1) przychodów opodatkowanych według skali podatkowej w pierwszym przedziale skali podatkowej,

2) przychodów do 200 zł z działalności wykonywanej osobiście.