ZPŚ.641.333.2021.JK, Komunikat nr 14 w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką przypominjącą oraz dawką dodatkową... - OpenLEX

ZPŚ.641.333.2021.JK - Komunikat nr 14 w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką przypominjącą oraz dawką dodatkową uzupełniającą schemat podstawowy

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 27 października 2021 r. Ministerstwo Zdrowia ZPŚ.641.333.2021.JK Komunikat nr 14 w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką przypominjącą oraz dawką dodatkową uzupełniającą schemat podstawowy

Komunikat nr 14 Ministra Zdrowia

w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką przypominjącą 1 oraz dawką

dodatkową uzupełniającą 2 schemat podstawowy.

I. Szczepienie przypominające

Minister Zdrowia informuje, że mając na uwadze zalecenia Rady Medycznej oraz Zespołu ds. Szczepień Ochronnych, od 2 listopada 2021 r. rozpoczną się szczepienia dawką przypominającą dla wszystkich osób, które ukończyły 18 rok życia i otrzymały pełny schemat szczepienia (dwie dawki) preparatami Comirnaty (Pfizer- BioNTech), Spikevax (Moderna) lub Vaxzevria (AstraZeneca) lub jedną dawkę szczepionki COVID-19 Vaccine Janssen.

Przypominającą dawkę stosuje się we wskazanych grupach z zachowaniem odstępu co najmniej 6 miesięcy po ukończeniu pełnego schematu szczepienia przeciw COVID- 19.

U osób szczepionych dawką przypominającą można stosować szczepionki:

- Comirnaty w pełnej dawce 0,3 ml;

- Spikevax połowa dawki: 50 µg - 0,25 ml,

z uwzględnieniem w pierwszej kolejności podania szczepionki determinowanej szczepieniem podstawowym wykonanym szczepionkami Comirnaty lub Spikevax.

Przypominamy

* Aby prawidłowo wypełnić e-kartę szczepienia dla dawki przypominającej należy w aplikacji gabinet.gov.pl, w polu "numer podawanej dawki" wybrać "Przypominająca".

* W przypadku podania połowy dawki szczepionki Spikevax należy w polu "ilość podanej szczepionki" wpisać 0.25 (zdjęcie poniżej).

II. Szczepienie dawka dodatkowa uzupełniająca

Szczepienie uzupełniające jest zalecane w grupach pacjentów z zaburzeniami odporności (grupy wymienione w komunikacie MZ nr 11), które ukończyły 12 rok życia i otrzymały pełny schemat szczepienia (dwie dawki) preparatami Comirnaty Spikevax lub Vaxzevria.

Dodatkową dawkę stosuje się we wskazanych grupach z zachowaniem odstępu co najmniej 28 dni po zakończeniu realizacji schematu szczepienia pierwotnego przeciw COVID-19.

* u osób w wieku ≥ 12 lat podajemy szczepionkę Comirnaty lub pełną dawkę Spikevax (0,5 ml) z uwzględnieniem w pierwszej kolejności podania szczepionki determinowanej szczepieniem podstawowym.

* u osób w wieku ≥ 18 lat, u których zrealizowano szczepienie podstawowe preparatem Vaxzevria należy użyć szczepionkę Comirnaty, lub pełną dawkę Spikevax.

Powyższe zalecenia mogą być uaktualnione wraz z decyzją Europejskiej Agencji Leków dotyczącą schematów dawkowania dla stosowanych preparatów w realizacji szczepień.

Przypominamy * Aby prawidłowo wypełnić e-kartę szczepienia dla dawki dodatkowej należy w aplikacji gabinet.gov.pl, w polu "numer podawanej dawki" wybrać "3".

Informacje dodatkowe

- Na etapie wprowadzania karty szczepień należy bezwzględnie przestrzegać zachowania procedury dla skierowań wystawionych dla dawki dodatkowej i dawki przypominającej.

- Nie ustalono przydatności testów serologicznych do oceny odpowiedzi immunologicznej na szczepienie. Nie zaleca się wykonywania badań serologicznych w celu oceny odpowiedzi na szczepienie przed podaniem dawki dodatkowej oraz przypominającej.

- W przypadku braku automatycznie wystawionego e-skierowania lekarz w punkcie szczepień może samodzielnie wystawić e-skierowanie na szczepienie osobom uprawnionym oceniając odstęp od ostatniego szczepienia - minimum 180 dni w przypadku dawki przypominającej lub minimum 28 dni w przypadku dawki dodatkowej.

- Aktualnie nie ma wystarczających danych wskazujących na zasadność podawania dodatkowej dawki u osób z niedoborem odporności zaszczepionych szczepionką COVID-19 Vaccine Janssen.

Załącznik do komunikatu nr 14

Zasady szczepień dla dawki przypominającej

DAWKA PRZYPOMINAJĄCA

cykl skończony-preparat

dopuszczone preparaty

preferowany preparat

odstęp w dniach

nazwa dawki

Pfizer (2/2)

Pfizer albo Moderna 1/2

Pfizer

180

Przypominająca

Moderna (2/2)

Moderna 1/2 dawki albo Pfizer

Moderna 1/2 dawki

180

Przypominająca

AZ (2/2)

Pfizer albo Moderna 1/2 dawki

Pfizer albo Moderna 1/2 dawki

180

Przypominająca

JJ (1/1)

Pfizer albo Moderna 1/2 dawki

Pfizer albo Moderna 1/2 dawki

180

Przypominająca

Zasady szczepień dla dawki dodatkowej

DAWKA DODATKOWA

cykl skończony-preparat

wiek pacjenta

dopuszczone preparaty

preferowany preparat

odstęp w dniach

nazwa dawki

Pfizer (2/2)

12+

Pfizer albo Moderna pełna dawka

Pfizer

28

3z3

Moderna (2/2)

12+

Moderna pełna dawka albo Pfizer

Moderna pełna dawka

28

3z3

AZ (2/2)

18+

Pfizer albo Moderna pełna dawka

Pfizer albo Moderna pełna dawka

28

3z3

1

Dawka przypominająca - podawana jest osobom zaszczepionym (te które ukończyły podstawowy schemat szczepienia przeciwko COVID-19) w celu poprawy, utrwalenia, przedłużenia ochrony po szczepieniu.

2

Dawka dodatkowa uzupełniająca - podawana jest osobom z upośledzeniem odporności, u których odpowiedź immunologiczna na szczepienie mogła być niewystraczająca (podawana w celu osiągnięcia optymalnej ochrony).

Opublikowano: www.mz.gov.pl