Zasiłek macierzyński za czas urlopu ojcowskiego w przypadku zatrudnienia u kilku pracodawców. - Pismo wydane przez: Centrala... - OpenLEX

undefinedZasiłek macierzyński za czas urlopu ojcowskiego w przypadku zatrudnienia u kilku pracodawców.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 23 kwietnia 2013 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Zasiłek macierzyński za czas urlopu ojcowskiego w przypadku zatrudnienia u kilku pracodawców.

Zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2010 r. nr 77, poz. 512 ze zm.) zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami kodeksu pracy jako okres urlopu ojcowskiego. Przepis art. 1823 § 1 Kodeksu pracy, stanowiący o urlopie ojcowskim, nie łączy prawa pracownika - ojca wychowującego dziecko do urlopu ojcowskiego z koniecznością osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem.

Nie ma zatem przeszkód prawnych, aby pracownik zatrudniony równolegle u kilku pracodawców korzystał z prawa do urlopu ojcowskiego tylko u jednego z nich, świadcząc w tym samym czasie pracę u innego pracodawcy, bądź też korzystał z tego prawa u wszystkich pracodawców, lecz w różnych, niepokrywających się terminach. W przypadku pozostawania pracownika równolegle w więcej niż jednym stosunku pracy, prawa i obowiązki pracownicze ustala się bowiem odrębnie z każdego z tych stosunków.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone pismem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31.08.2012 r., znak: DUS-5013-17-KT/12.

W takim przypadku zasiłek przysługuje od wszystkich pracodawców.

Opublikowano: Rzeczposp. PiP 2013/9557/7