Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika łączącego urlop rodzicielski z pracą na pół etatu. - Pismo wydane przez: Ministerstwo... - OpenLEX

undefinedWymiar urlopu wypoczynkowego pracownika łączącego urlop rodzicielski z pracą na pół etatu.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 9 lipca 2014 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika łączącego urlop rodzicielski z pracą na pół etatu.

W ocenie Departamentu Prawa Pracy pracownik, który na podstawie art. 1821 § 6 w zw. z art. 1821 § 5 kodeksu pracy łączy korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy (np. na pół etatu), jest pracownikiem zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, określonym w umowie o pracę.

Zdaniem Departamentu łączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego z pracą nie powoduje zmiany wymiaru etatu wynikającego z umowy o pracę. Zatem okres urlopu rodzicielskiego nie ma wpływu na prawo i wymiar, przysługującego pracownikowi na ogólnych zasadach, urlopu wypoczynkowego.

Opublikowano: Rzeczposp. PiP 2014/9889/1