WI-44/604/2012 - Zasady przekazywania środków finansowych z budżetów jst dla Państwowej Straży Pożarnej.

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 6 lutego 2012 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach WI-44/604/2012 Zasady przekazywania środków finansowych z budżetów jst dla Państwowej Straży Pożarnej.

W odpowiedzi na pismo znak: PF-0362.1.2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach informuje, że przepisy art. 19e-191 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej jak i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej obowiązują od dnia 1 stycznia 2011 r.. Zgodnie z powołanymi przepisami środki finansowe uzyskane przez Państwową Straż Pożarną od gmin, powiatów lub samorządu województwa z tytułu uczestniczenia w pokrywaniu części kosztów ich funkcjonowania, są przychodami Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. W roku 2012 gminy, powiaty i samorząd województwa nie mogą przekazywać środków finansowych dla Państwowej Straży Pożarnej inaczej, niż przez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

W związku z powyższym w przedmiotowej sprawie należy postępować zgodnie z cytowanymi na wstępie przepisami.

Opublikowano: www.kielce.rio.gov.pl