WA-0250/119/12 - Sposób klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 15 stycznia 2013 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach WA-0250/119/12 Sposób klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego

W odpowiedzi na wniosek z dnia 29 listopada 2012 r. wyjaśniam, że zgodnie z dyspozycją § 3 pkt 2 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. Nr 298, poz. 1767) umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związane z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu powinny być zaliczane do długu publicznego.

Przykładem takiej umowy jest faktoring, zatem zdaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach sposób finansowania zobowiązania w formie faktoringu należy zaklasyfikować do długu publicznego.

Należy jednak zauważyć, że powyższe stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach nie ma charakteru wiążącego.

Opublikowano: www.katowice.rio.gov.pl