Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 19 maja 2005 r.
Urząd Skarbowy w Radomsku
USIII/443-19/05
Sprzedaż z nieprawidłową stawką.

"Zgodnie z obowiązującym do dnia 30 kwietnia 2004 r. przepisem art. 33 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 11, poz. 50 ze zm.) w przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty także wówczas, gdy dana sprzedaż nie była objęta obowiązkiem podatkowym albo została zwolniona od podatku.

Powyższy przepis został w pewnej części powtórzony w art. 108 ust. 1 obowiązującej od dnia 1 maja 2004 r. ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.). Zgodnie z zapisem wynikającym z powyższego artykułu w przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty. Powyższe przepisy mają charakter sankcyjny i stosowane są w przypadku, wystawienia przez podmiot faktury VAT, mimo iż dana czynność była zwolniona lub nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Obowiązek zapłaty wykazanego podatku dotyczy jednak tylko tych przypadków, w których kwota podatku wykazana została na fakturze.

W związku z powyższym w przypadku wystawienia innego dokumentu sprzedaży niż faktura, w przedmiotowej sprawie paragonu, w którym wykazano kwotę podatku należnego, mimo że sprzedaż podlegała zwolnieniu od podatku od towarów i usług, wystawca paragonu nie ma obowiązku zapłaty wykazanej kwoty podatku."

Opublikowano: S.Podat. 2005/12/53