US40/VAT/KR/1386/2004/D.K. - Ewidencja przy zastosowaniu kasy rejestrującej usług w zakresie ochrony zdrowia

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 15 września 2004 r. Urząd Skarbowy Warszawa-Wola US40/VAT/KR/1386/2004/D.K. Ewidencja przy zastosowaniu kasy rejestrującej usług w zakresie ochrony zdrowia

Pytanie podatnika

Czy podatnik świadczący usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej oraz usługi pośrednictwa finansowego zwolniony jest z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących?

Zgodnie z art. 111 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535) oraz § 2 ust. 1 pkt 1 i § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 234, poz. 1971) - do dnia 31 grudnia 2004 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania czynności wymienione w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia. w wykazie czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania zamieszczonych w wymienionym załączniku nr 1 znajdują się m.in. usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej (PKWiU 85) oraz usługi pośrednictwa finansowego (PKWiU 65-67), przy czym przewidywany przez podatnika udział obrotów ze sprzedaży tych usług w ogólnych obrotach firmy musi być wyższy niż 70%.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl