US33/NL/LF/II/415-56/04 - Ulga na remont i modernizację budynku lub lokalu mieszkalnego

Pisma urzędowe
Status:  Nieaktualne

Pismo z dnia 14 maja 2004 r. Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów US33/NL/LF/II/415-56/04 Ulga na remont i modernizację budynku lub lokalu mieszkalnego

Pytanie podatnika

Podatnik zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie jakiego rodzaju wydatki mogą stanowić podstawę do zastosowania ulgi na remont i modernizację budynku lub lokalu mieszkalnego, w szczególności, czy w ramach powyższej ulgi można odliczyć wydatek na zakup piekarnika i płyty gazowej do zabudowy stałej oraz mebli kuchennych do zabudowy stałej.

Odpowiedź

W myśl art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. podatek dochodowy od osób podlegających w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu obliczony zgodnie z art. 27, obniżony w myśl art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne w wysokości nie większej niż 7,75% wymiaru tej składki, zmniejsza się jeżeli w roku podatkowym podatnik na zasadach określonych w ust. 2-15, jeżeli w roku podatkowym podatnik:

- poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe przeznaczone na remont i modernizację-zajmowanego na podstawie tytułu prawnego- budynku lub lokalu mieszkalnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, utworzony na podstawie odrębnych przepisów.

Rodzaje wydatków, które podlegają odliczeniu od podatku w ramach ulgi na remont i modernizację lokalu mieszkalnego określa rozporządzenie ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego o które zmniejsza się podatek dochodowy (Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 788). Wyżej wymienione rozporządzenie nie przewiduje odliczenia od podatku wydatków na meble kuchenne do zabudowy stałej, natomiast wydatek związany z zakupem piekarnika i płyty gazowej do zabudowy stałej można uznać za podstawę do odliczenia, albowiem w skład robót zaliczanych do remontu i modernizacji lokalu mieszkalnego według powyższego rozporządzenia wchodzą:

wymiana lub wykonanie nowych instalacji oraz montaż trwale umiejscowionych: wyposażenia, armatury i urządzeń dotyczących:

- instalacji sanitarnych,

- instalacji elektrycznych,

- instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, instalacji przyzywowych (domofony) i alarmowych,

- instalacji i urządzeń grzewczych,

- przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych,

remont i wymiana instalacji gazowej,

remont i wymiana instalacji gazowej służącej do rozprowadzania gazu do urządzeń,

zainstalowanie, naprawa i wymiana urządzeń eksplozymetrycznych oraz czujników tlenku węgla,

zainstalowanie gazomierza,

remont i modernizację lub wykonanie nowych elementów w lokalu mieszkalnym:

- np. pawlaczy, trwale umiejscowionych szaf wnękowych, obudowy wanien, zlewozmywaków, grzejników.

Biorąc pod uwagę powyższe rozporządzenie nie można uznać, iż meble kuchenne do zabudowy stałej dotyczą remontu i modernizacji lokalu mieszkalnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowy od osób fizycznych. W kwestii dotyczącej piekarnika i płyty gazowej stanowisko zostało zawarte powyżej.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl