Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 11 maja 2004 r.
Dopuszczalna ładowność samochodu.
Urząd Skarbowy w Kętrzynie
US.X-443/22/04

Pytanie podatnika

Jak należy określić dopuszczalną ładowność samochodu w kontekście ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?

Odpowiedź

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 05.05.2004 r. w sprawie sposobu określania dopuszczalnej ładowności samochodu, w kontekście ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.), uprzejmie informuje:

jak wynika z treści pisma, Spółdzielnia jest właścicielem samochodu Citroen, który zgodnie ze świadectwem homologacji oznaczony jest jako samochód ciężarowy o dopuszczalnej ładowności (liczby miejsc) 740 kg (5 osób + 365 kg). Masa własna wynosi 970 kg, a dopuszczalna masa całkowita 1.710 kg.

Stosownie do art. 88 ust. 1 pkt 3 powołanej wyżej ustawy o podatku od towarów i usług, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej ładowności mniejszej niż wynikająca ze wzoru określonego w art. 86 ust. 3

DŁ = 357 kg + n x 68 kg

gdzie:

DŁ - oznacza dopuszczalną ładowność,

n - oznacza ilość miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem kierowcy.

Podstawiając do wzoru liczbę miejsc, należy uznać, że przy samochodzie 5-osobowym graniczną ładownością jest 697 kg. Dopuszczalna ładowność stanowi różnicę dopuszczalnej masy całkowitej i masy własnej, a określenie jej poprzez liczbę 5 osób + 365 kg uwzględnia, oprócz powierzchni typowo bagażowej, również dopuszczalną ładowność przy obciążeniu maksymalną liczbą pasażerów.

Powyższe wskazuje, że wynikająca ze świadectwa homologacji dopuszczalna ładowność 740 kg kwalifikuje ww. samochód Citroen do innych pojazdów samochodowych, a tym samym daje prawo do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług zawartego przy zakupie paliwa wykorzystywanego do napędu tego pojazdu.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl