Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 5 maja 2004 r.
Opodatkowanie czynności w zakresie gospodarki mediami oraz zasobami mieszkaniowymi.
Urząd Skarbowy w Kętrzynie
US.X-443/20/04

Pytanie podatnika

Czy zwolnione są od podatku od towarów i usług czynności "eksploatacyjne" wykonywane przez spółdzielnię mieszkaniową w związku z pobieraniem opłat związanych z posiadaniem tytułu prawnego do lokali mieszkalnych.

Odpowiedź

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.04.2004 r. L. Dz. 778/04 w sprawie opodatkowania czynności w zakresie gospodarki mediami oraz zasobami mieszkaniowymi, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie informuje:

Jak wynika z treści pisma, Spółdzielnia Mieszkaniowa pobiera opłaty za lokale mieszkalne, na które składają się takie pozycje, jak:

- eksploatacja lokali,

- centralne ogrzewanie,

- zimna woda i kanalizacja,

- podgrzanie wody,

- wywóz nieczystości stałych.

Są to opłaty związane z posiadanym lokalem mieszkalnym.

W art. 19 ust. 13 pkt 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) stwierdzono, że z tytułu czynności wykonywanych na rzecz członków spółdzielni będących właścicielami lokali lub na rzecz właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni, za które są pobierane opłaty, zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) - obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż z upływem terminu płatności za te czynności.

Jednocześnie jednak w art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy postanowiono, że zwalnia się od podatku powyższe czynności. Tym samym wykonywane przez Spółdzielnię Mieszkaniową czynności "eksploatacyjne" w związku z pobieraniem opłat związanych z posiadaniem tytułu prawnego do lokali mieszkalnych zaliczono do opodatkowanych podatkiem, lecz korzystających z przedmiotowego zwolnienia od tego podatku.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl