US-37/ZP/443-136/04/KO - Obowiązek zgłoszenia zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 11 października 2004 r. Urząd Skarbowy Warszawa-Targówek US-37/ZP/443-136/04/KO Obowiązek zgłoszenia zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT

Pytanie podatnika

Fundacja wystąpiła z zapytaniem, czy w związku z tym, iż zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. nie jest podatnikiem podatku VAT nie powinna składać deklaracji VAT-7, nie powinna prowadzić wymaganych ewidencji oraz czy powinna zostać wyrejestrowana jako podatnik podatku VAT?

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, Fundacja otrzymała pisemną informacje z tutejszego urzędu, z której wynikało iż w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. podatnikiem podatku VAT nie będzie organizacja charytatywnej, której działalność polega na nieodpłatnym pozyskiwaniu żywności oraz przekazywaniu jej, również nieodpłatnie, w formie darowizn. Zdaniem Fundacji, jeżeli nie jest ona podatnikiem podatku VAT nie powinna składać deklaracji VAT-7 i prowadzić wymaganych ewidencji, a także zostać wyrejestrowana jako podatnik podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 96 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535/ jeżeli podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT zaprzestał wykonywanie czynności podlegającej opodatkowaniu, jest on obowiązany zgłosić zaprzestanie działalności naczelnikowi urzędu skarbowego; zgłoszenie to stanowi dla naczelnika urzędu skarbowego podstawę do wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT.

W myśl przepisu zawartego w ust. 10 powołanego powyżej artykułu podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, którzy następnie zostali zwolnieni od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub zgłosili, że będą wykonywać wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43, pozostają w rejestrze jako podatnicy VAT zwolnieni.

Biorąc pod uwagę fakt, iż Fundacja w świetle przepisów ustawy o VAT nie jest podatnikiem podatku VAT zobligowana jest do złożenia VAT-Z, czyli zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl