Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 6 sierpnia 2004 r.
Odliczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych wydatków na remont i modernizację.
Drugi Urząd Skarbowy w Radomiu
US-25/024/404/130/04

Pytanie podatnika

W 2003 r. ponieśliśmy wydatki na remont i modernizację budynku mieszkalnego w kwocie 39.112,47 zł. w tym na instalację gazową, urządzenia gazowe, urządzenia eksplozymetryczne kwotę 1.188,00 zł., dlatego powiększyliśmy ulgę. Czy w kwocie 945 zł. o którą powiększono ulgę remontową, mogą się znajdować wydatki które nie wchodzą w skład instalacji gazowej?

Odpowiedź

Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003 roku, podatnik może odliczyć od podatku wydatki poniesione na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację - zajmowanego na podstawie tytułu prawnego - budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego. W myśl art. 27a ust. 6 pkt 1 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wydatki na remont mieszkania muszą być potwierdzone fakturą VAT wystawioną wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług, nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku. Wydatki na remont i modernizację podlegają odliczeniu, jeżeli spełniają kryteria określone w załącznikach do rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.12.1996 r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy (Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 788). Limit odliczeń od podatku z tytułu remontu budynku mieszkalnego w latach 2003-2005, nie może przekroczyć 5 670 zł., co odpowiada wydatkom w wysokości 29.842,11 zł. Jeżeli podatnik dodatkowo ponosi wydatki na remont lub modernizację instalacji gazowej, urządzeń eksplozymetrycznych lub urządzeń gazowych, to kwota maksymalnego odliczenia może zostać zwiększona o 945 zł., co odpowiada wydatkom w kwocie 4 973,68 zł. (podstawa prawna art. 27a ust. 4 w/w ustawy o podatku dochodowym). Kwota ta musi mieć pokrycie tylko i wyłącznie w wydatkach związanych z remontem i modernizacją instalacji gazowej, urządzeń eksplozymetrycznych lub urządzeń gazowych. Jak wynika z pisma, w 2003 r. ponieśliście Państwo wydatki na remont i modernizację budynku mieszkalnego w kwocie 39.112,47 zł., a na modernizację instalacji gazowej i urządzeń gazowych w kwocie 1.188,00 zł. Biorąc pod uwagę powyższe, możecie Państwo powiększyć limit ulgi remontowej o kwotę 225,72 zł = 1188,00 zł x 19%, tj. o wydatki poniesione wyłącznie na modernizację instalacji gazowej, urządzeń eksplozymetrycznych, urządzeń gazowych.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl