UB 400-380/2008 - Składki od rolnika zawieszającego działalność gospodarczą.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 14 października 2008 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego UB 400-380/2008 Składki od rolnika zawieszającego działalność gospodarczą.

Zgodnie z przepisami art. 8 ust. 3a i 17 ust. 2 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników za rolnika, który korzystając z postanowień art. 5a ustawy podlega nadal ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie dodatkowego wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej, składki na to ubezpieczenie należne są w podwójnej wysokości w stosunku do składki należnej za osobę nieprowadzącą takiej działalności.

Zatem składki te należne są w podwójnej wysokości na ubezpieczenie rolnika prowadzącego faktycznie pozarolniczą działalność gospodarczą. Składki te nie są natomiast należne w podwójnej wysokości na ubezpieczenie społeczne rolników za rolników, którzy zaprzestali (okresowo zawiesili) jej prowadzenie.

W myśl bowiem przepisów art. 5a ust. 2 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników za rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej uznaje się także wznowienie wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej, której prowadzenie okresowo zawieszono.

Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą zobowiązany jest w ciągu 14 dni zgłosić kasie fakt zaprzestania wykonywania (zawieszenia) pozarolniczej działalności gospodarczej. Natomiast w przypadku ponownego podjęcia (wznowienia) prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej rolnik zobowiązany jest złożyć kasie w terminie 14 dni oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia. Rolnik ten zobowiązany jest również spełnić pozostałe określone w art. 5a ustawy warunki do kontynuowania tego ubezpieczenia.

Dodatkowo kasa informuje, że z uwagi na kwartalny wymiar składek na ubezpieczenie społeczne rolników również składki w podwójnej wysokości wymierzane są i opłacane za pełne kwartały.

Opublikowano: Rzeczposp. DF 2008/244/3