Stanowisko Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 15 kwietnia 2013 r. w sprawie kolejności liczenia urlopu proporcjonalnego

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 15 kwietnia 2013 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanowisko Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 15 kwietnia 2013 r. w sprawie kolejności liczenia urlopu proporcjonalnego

Sposób ustalania urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym w związku z korzystaniem z urlopu wychowawczego, trwającego co najmniej miesiąc, w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył prawo do urlopu wypoczynkowego 1 stycznia, reguluje art. 155 (2) § 2 k.p.

Na podstawie tego przepisu jeżeli okres urlopu wychowawczego trwającego co najmniej miesiąc przypada po nabyciu przez pracownika prawa do urlopu wypoczynkowego w danym roku kalendarzowym, wymiar tego urlopu osoby powracającej do pracy w ciągu tego samego roku kalendarzowego ulega proporcjonalnemu obniżeniu. Chyba że przed rozpoczęciem tego okresu pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub wyższym wymiarze.

Przy ustalaniu wymiaru proporcjonalnego urlopu na podstawie art. 155 (2) k.p. kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi (art. 155 (2a) § 1 k.p.), a niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia (art. 155 (3) § 1 k.p.).

Ustalając wymiar proporcjonalnego urlopu wypoczynkowego pracownicy korzystającej z urlopu wychowawczego (od 1 marca do 30 września 2013 r.), uwzględnia się okresy przepracowane u pracodawcy, wyłączając okres urlopu wychowawczego (czyli 7 miesięcy).

Zatem pracownicy, o której mowa w przykładzie, będzie przysługiwał urlop wypoczynkowy w wymiarze 11 dni (1/12 x 5 miesięcy pracy x 26 dni urlopu wypoczynkowego = 10,83, po zaokrągleniu 11 dni).

Opublikowano: Rzeczposp. PiP 2013/117/3